Proximitat - Intro

El desenvolupament econòmic de proximitat en una Barcelona diversa 

Barcelona és una ciutat plural i diversa pel que fa a la distribució dels seus actius econòmics, així com territorialment desigual en quant a la distribució de l’activitat econòmica, la renda i l’ocupació. Aquests actius a vegades causen desigualtats entre les diferents zones, però en altres ocasions també configuren oportunitats per generar activitat econòmica.

Des de Barcelona Activa apostem per una estratègia econòmica que promou el desenvolupament local i el reequilibri territorial amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’una economia més forta, resilient i diversificada des dels barris i districtes de la ciutat.

Publicador de continguts

Programes de suport a districte

  • La Clota Cotreball És un conjunt de locals d’un total de 362 m2, ubicats al barri de La Clota, que ofereixen espais gratuïts d’oficina i taller per a l’emprenedoria convencional i per a projectes d’economia social i solidària. A més, compta amb un espai polivalent amb cuina per poder fer tallers, reunions i altres activitats. La contraprestació és la realització d’accions específiques de retorn social que es dissenyen conjuntament amb les entitats d’Horta-Guinardó.
  • Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella Espai on les entitats socials i culturals de Ciutat Vella poden cedir i compartir material divers, per fomentar així el treball en xarxa i potenciar les sinergies entre el teixit associatiu del districte. A més, el Banc compta amb un servei de préstec que inclou el muntatge i desmuntatge del material.
  • Nau Vila Besòs Ubicada al Polígon de Bon Pastor, ofereix emmagatzematge a les entitats del Districte de Sant Andreu i té com a finalitat promoure l’economia col·laborativa, crear sinèrgies, compartir i optimitzar recursos, i també oferir un espai per desenvolupar tallers i formacions d’economia circular i de sostenibilitat ambiental.

Proximitat - Banner A LA CIUTAT

Proximitat - PDE Intro

Nous Plans de Desenvolupament de Districte (PDE) 

Els Plans de Desenvolupament de Districte són els fulls de ruta per a un desenvolupament local i de proximitat tenint en compte les especificitats i iniciatives de cadascun dels barris de la ciutat de Barcelona. 

Aquests plans descriuen i detallen l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic d’un districte per als propers cinc anys. 

Paral·lelament als plans de desenvolupament econòmic dels districtes de Sant Martí, Ciutat Vella, Nous Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó, per al període 2021-2023 es desenvoluparan també fulls de ruta als districtes de Les Corts, L’Eixample, Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi.

Publicador de continguts

Plans de Desenvolupament de Districte (PDE)

Estratègia de Desenvolupament de Proximitat

El desenvolupament econòmic es distribueix de manera desigual a Barcelona: 6 dels 10 districtes, que representen el 61,8% del total de població, disposen només del 45% de la renda familiar agregada. Aquests districtes concentren el 72,1% de persones en situació d’atur, prop del 70% de persones amb nivell d’estudis baixos i més del 70% de persones ateses pels serveis socials. 

L’heterogeneïtat de la ciutat va més enllà de les desigualtats socioeconòmiques, ja que Barcelona és també diversa quant a la distribució d’actius per al desenvolupament econòmic. De vegades, aquests actius són causa de desigualtats entre territoris, però altres cops configuren oportunitats per generar activitat econòmica arrelada al territori.

Les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat fan necessari un nou model de desenvolupament en clau de proximitat, fonamentat en l’economia plural, que incorpora l’economia social i solidària com a nou paradigma. 

Així, les polítiques de promoció econòmica impulsades des de Barcelona Activa posen l’accent en la perspectiva territorial, donant suport a activitats econòmiques que tinguin un impacte positiu als barris i districtes i contribueixin a satisfer les necessitats de cada territori.

L’estratègia de desenvolupament de proximitat situa al centre els veïns i veïnes dels barris i districtes de Barcelona. L’objectiu és garantir uns serveis i un entorn econòmic que influeixin positivament en el seu desenvolupament professional, en la generació de riquesa, en la reducció de les desigualtats i en la garantia d’oportunitats. 

Consulta l’Estratègia de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Proximitat - Links relacionats