Proximitat - Intro

Promoció de l'economia local de Barcelona des de la perspectiva de la diversitat dels seus territoris 

Des de Barcelona Activa apostem per una estratègia econòmica que promou el desenvolupament local i el reequilibri territorial

Com a empresa municipal amb la missió d’impulsar la política econòmica i el desenvolupament local, liderem un canvi de paradigma en la matèria i proposem un model de desenvolupament econòmic en clau de proximitat. Aquest model té en compte que les polítiques de promoció econòmica a Barcelona requereixen un abordatge no homogeni des del punt de vista territorial.

Treballem per garantir una economia local arrelada als districtes i barris de la ciutat, que  tingui un impacte econòmic, social i mediambiental positiu amb retorn social per al veïnat. 

Publicador de continguts

Programes de suport a districte

  • La Clota Cotreball És un conjunt de locals d’un total de 362 m2, ubicats al barri de La Clota, que ofereixen espais gratuïts d’oficina, cuina i taller a l’emprenedoria convencional i a projectes d’economia social i solidària. La contraprestació és la realització d’accions específiques de retorn social que es dissenyen conjuntament amb les entitats d’Horta-Guinardó.
  • Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella Espai on les entitats socials i culturals de Ciutat Vella poden cedir i compartir material divers, per fomentar així el treball en xarxa i potenciar les sinergies entre el teixit associatiu del districte.
  • Nau Vila Besòs Ubicada al Polígon de Bon Pastor, ofereix emmagatzematge a les entitats del Districte de Sant Andreu i té com a finalitat promoure l’economia col·laborativa, crear sinèrgies, compartir i optimitzar recursos, i també oferir un espai per desenvolupar tallers i formacions d’economia circular i de sostenibilitat ambiental. És una iniciativa del Districte de Sant Andreu i Barcelona Activa.

Espais Activa

Nou Barris Activa Equipament municipal per a la promoció econòmica i l’ocupació adreçat a la població de Nou Barris. El seu objectiu és apropar els recursos de Barcelona Activa al veïnat del districte i ampliar la cobertura d’accions per a tots els seus agents socioeconòmics: serveis i programes d’ocupació, alfabetització digital, assessorament en drets laborals i serveis per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i l’emprenedoria.
Sant Andreu Activa Espai per a la promoció econòmica i l’ocupació adreçat a les persones residents a Sant Andreu, on es centralitzen diferents programes i serveis de Barcelona Activa, principalment de l’àmbit ocupacional.
Les Corts Activa Espai municipal per a la promoció econòmica i l’ocupació adreçat a la població del districte de les Corts. L’edifici acull un punt d’Informació per l’Orientació i la Recerca de Feina i un altre de defensa de Drets Laborals.

Proximitat - Banner A LA CIUTAT

Estratègia de Desenvolupament de Proximitat

El desenvolupament econòmic es distribueix de manera desigual a Barcelona: 6 dels 10 districtes, que representen el 61,8% del total de població, disposen només del 45% de la renda familiar agregada. Aquests districtes concentren el 72,1% de persones en situació d’atur, prop del 70% de persones amb nivell d’estudis baixos i més del 70% de persones ateses pels serveis socials. 

L’heterogeneïtat de la ciutat va més enllà de les desigualtats socioeconòmiques, ja que Barcelona és també diversa quant a la distribució d’actius per al desenvolupament econòmic. De vegades, aquests actius són causa de desigualtats entre territoris, però altres cops configuren oportunitats per generar activitat econòmica arrelada al territori.

Les desigualtats socioeconòmiques de la ciutat fan necessari un nou model de desenvolupament en clau de proximitat, fonamentat en l’economia plural, que incorpora l’economia social i solidària com a nou paradigma. 

Així, les polítiques de promoció econòmica impulsades des de Barcelona Activa posen l’accent en la perspectiva territorial, donant suport a activitats econòmiques que tinguin un impacte positiu als barris i districtes i contribueixin a satisfer les necessitats de cada territori.

L’estratègia de desenvolupament de proximitat situa al centre els veïns i veïnes dels barris i districtes de Barcelona. L’objectiu és garantir uns serveis i un entorn econòmic que influeixin positivament en el seu desenvolupament professional, en la generació de riquesa, en la reducció de les desigualtats i en la garantia d’oportunitats. 

Consulta l’Estratègia de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Proximitat - PDE Intro

Nous Plans de Desenvolupament de Districte (PDE) 

Els Plans de Desenvolupament de Districte són els fulls de ruta per a un desenvolupament local i de proximitat tenint en compte les especificitats i iniciatives de cadascun dels barris de la ciutat de Barcelona. 

Aquests plans descriuen i detallen l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic d’un districte per els propers anys. 

Publicador de continguts

Plans de Desenvolupament de Districte (PDE)

Proximitat - Links relacionats