Barcelona Activa, socialment responsable 

La política de Responsabilitat Social de Barcelona Activa està orientada a la integració de la gestió econòmica, ètica, social i ambiental dins de l’organització, prioritzant el diàleg amb els grups d’interès per tal de crear un valor compartit a llarg termini.

Un dels seus punts rellevants és el compromís en la reducció de les desigualtats mitjançant l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També incorpora el desenvolupament d’un Pla d’actuació definit per cinc eixos estratègics que garanteixen el compromís amb el territori i les persones.


La Responsabilitat Social de Barcelona Activa segueix els criteris de comparabilitat i materialitat de la metodologia GRI (Global Reporting Initiative) i els requeriments establerts per la Llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat.
 

Premis i reconeixements

Barcelona Activa ha rebut diversos premis en matèria de Responsabilitat Social Corporativa. Un seguit d’iniciatives han estat seleccionades com a bones pràctiques per organismes dedicats a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Premis

 • Premi Roger Kaufman, en reconeixement a les polítiques innovadores de desenvolupament local.
 • Menció Honorífica dels X Premis Corresponsables en Responsabilitat Social: Igualtat de Gènere i Diversitat (ODS 5)
 • Menció honorífica especial de la Fundación Alares per la bona gestió de la diversitat i la inclusió social i laboral, en el marc dels IV Premis Internacionals en gestió de la diversitat humana a l'empresa i la seva inclusió laboral.
 • Segon lloc als Lifelong Learning Awards, de la Plataforma Lifelong Learning.
 • Premi del Centre d'Innovació i Desenvolupament Infermer, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Actuacions seleccionades

 • Punt de Defensa dels Drets Laborals (ODS 8)
 • Programa Activa’t Fent Salut (ODS 3)
 • Formació i sensibilització per a la Igualtat de Gènere (ODS 5)
 • Nova política de gestió de residus (ODS 11)
 • Pla per a la gestió interna de la diversitat sexual i de gènere de Barcelona Activa 2023-2026: accions formatives (ODS 5 i ODS 10)

Iniciatives seleccionades com a bones pràctiques per la Red Española del Pacto Mundial en el marc de la campanya "Accions d'impacte per a combatre els efectes de la COVID-19"

 • Digitalització dels serveis d’assessorament i formació (ODS 8 i ODS 10)
 • Lideratge d’un projecte local de producció de mascaretes (ODS 8 i ODS 10)
 • Projecte Cases d’Ofici (ODS 8 i ODS 10)

Eixos estratègics

Els eixos estratègics que impulsen la Responsabilitat Social Corporativa de Barcelona Activa responen a la missió de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i d’assolir els compromisos amb els seus grups d’interès. ​​​​​​
Responsive Image

Bon govern

Ens comprometem amb una gestió ètica i transparent per part de l’organització. Fomentem els valors propis, normes i bones pràctiques, amb l’ànim de garantir l’eficiència, qualitat i utilitat per a la ciutadania dels serveis prestats i la publicació anual dels indicadors contemplats a la Memòria de Responsabilitat Social segons la Llei 11/2018. 
Responsive Image

Persones

Vetllem per acomplir i optimitzar els valors interns de l’organització en temes d’igualtat, conciliació, gestió del temps, salut, seguretat laboral i formació, fomentant un entorn de treball de qualitat per afavorir la motivació i el benestar de les persones treballadores i retenir el talent. 
Responsive Image

Comunitat

Entre els nostres compromisos es troba garantir la qualitat dels serveis prestats vetllant per la satisfacció de les persones beneficiàries, el territori i l’impacte social positiu de les activitats desenvolupades, protegir els col·lectius amb vulnerabilitats i facilitar l’accessibilitat als serveis municipals, així com a una ocupació de qualitat. També estem compromesos amb l’avaluació de l’impacte, la transparència i el diàleg amb els grups d’interès per tal de vetllar per una qualitat dels serveis prestats òptima i adaptada a les necessitats de les persones usuàries dels nostres serveis. 
Responsive Image

Cadena de valor

Ens comprometem amb la gestió de la cadena de subministrament, des de les empreses proveïdores a les persones beneficiàries, responsabilitzant-nos d’una contractació d’empreses socialment responsables, amb polítiques integradores i sensibilitat mediambiental. 
Responsive Image

Medi ambient

Ens comprometem amb la reducció de l’impacte mediambiental associat a l’activitat de la nostra organització, garantint el seguiment i comunicació d’indicadors ambientals anuals. També es troba entre els nostres compromisos sensibilitzar i fomentar internament i externament pràctiques socialment responsables orientades a la lluita contra l’emergència climàtica. 

Descarrega les memòries RSC de Barcelona Activa

Estem adherits a:

Des de l'any 2018, Barcelona Activa està compromesa amb la iniciativa de Responsabilitat Social Corporativa del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els seus principis en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.