Projectes internacionals - Intro

Impulsem Barcelona Activa a nivell internacional  

A través de la identificació d’oportunitats de finançament i del treball en xarxa amb altres organismes i entitats locals i internacionals, potenciem el desenvolupament de nous projectes per reforçar el posicionament estratègic de Barcelona Activa en l’àmbit de la política econòmica i el desenvolupament local.

Amb la presència en projectes amb entitats d’arreu d’Europa, l'obtenció de premis, reconeixements i bones pràctiques, així com la presència en fòrums, ponències, think tanks i d’altres espais de reflexió de prestigi, projectem Barcelona Activa com a entitat de referència en l’àmbit del desenvolupament socioeconòmic a nivell internacional.

A més, la generació i implementació de projectes i l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxa amb altres organismes promotors del desenvolupament econòmic local possibilita la incorporació de bones pràctiques i metodologies innovadores desenvolupades en l’àmbit internacional. La nostra activitat internacional també té com a objectiu fomentar l’obtenció de recursos, com els fons europeus, que ens permeten desenvolupar nous serveis a la ciutadania i reforçar els programes actuals.

 

Projectes internacionals vigents

EIT Urban Mobility Accelerator

01 / 2020 - 12 / 2024

Programa d’acceleració per a start-ups del sector mobilitat.

Partners actuals i històrics per localització

Projectes internacionals - Xarxes participació

Xarxes en les quals participa Barcelona Activa