Projectes internacionals - Intro

Impulsem Barcelona Activa a nivell internacional  

A través de la identificació d’oportunitats de finançament i del treball en xarxa amb altres organismes i entitats locals i internacionals, potenciem el desenvolupament de nous projectes per reforçar el posicionament estratègic de Barcelona Activa en l’àmbit de la política econòmica i el desenvolupament local.

Amb la presència en projectes amb entitats d’arreu d’Europa, l'obtenció de premis, reconeixements i bones pràctiques, així com la presència en fòrums, ponències, think tanks i d’altres espais de reflexió de prestigi, projectem Barcelona Activa com a entitat de referència en l’àmbit del desenvolupament socioeconòmic a nivell internacional.

A més, la generació i implementació de projectes i l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxa amb altres organismes promotors del desenvolupament econòmic local possibilita la incorporació de bones pràctiques i metodologies innovadores desenvolupades en l’àmbit internacional. La nostra activitat internacional també té com a objectiu fomentar l’obtenció de recursos, com els fons europeus, que ens permeten desenvolupar nous serveis a la ciutadania i reforçar els programes actuals.

 

Projectes internacionals vigents

SMATH. Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area

02 / 2018 - 12 / 2020

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per a la creació d’un ecosistema de suport a les indústries creatives i implementació d’un programa pilot de suport als emprenedors i empreses del sector cultural i creatiu amb focus en la millora d’accés a finançament.

CHEBEC Hacking the Mediterranean Economy through the Cultural and Creative Sector

02 / 2018 - 10 / 2020

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per dissenyar una metodologia comuna i per implementar un programa pilot de suport a les persones emprenedores del sector cultural i creatiu amb un especial focus en el suport a la innovació i la internacionalització.

+ RESILIENT. Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises

02 / 2018 - 01 / 2022

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per a l’estudi, testeig i transferència de noves formes d’utilitzar les dades obertes i dades massives per a la millora de la innovació social i el suport a les empreses amb vocació social.

EIT Urban Mobility Accelerator

01 / 2020 - 12 / 2022

Programa d’acceleració per a start-ups del sector mobilitat.

GENDERED LANDSCAPE. Action planning network for gender equality

09 / 2019 - 05 / 2022

Analitzar els serveis públics que es presten en una ciutat des del punt de vista de la igualtat de gènere per tal de realitzar un nou pla d’acció (o pla d’acció adaptat) que vetlli per la igualtat de gènere i que contribueixi a la inclusió social.

Projectes internacionals en curs per localització

Projectes internacionals finalitzats

BOOSTINO. Boosting Social Innovation

10 / 2016 - 04 / 2018

Consorci CLUSNET

07 / 2008 - 06 / 2011

EMMA

06 / 2010 - 06 / 2012

MED-KED

06 / 2010 - 05 / 2013

Projectes internacionals - Xarxes participació

Xarxes en les quals participa Barcelona Activa