Sense títol Contigut web bàsic

Som l'agència de desenvolupament econòmic local de Barcelona   

Com a agència de desenvolupament local, la nostra visió és fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

La nostra missió és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Per tal d’assolir aquests reptes, com a agent clau de l’ecosistema econòmic de la ciutat, posem el focus sobre tres objectius estratègics: 

 • Activar l’economia als barris, creant nous serveis i potenciant els existents.
 • Impulsar els sectors estratègics de la nostra ciutat, com les indústries creatives o les TIC, per fomentar la creació de llocs de treball de qualitat.
 • Integrar a les nostres actuacions els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

BCN Green Deal

Tot això ho fem en el marc de l’agenda econòmica Barcelona Green Deal, la nova estratègia municipal per recuperar l’economia de la ciutat, amb les prioritats de retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica i captar més i millors inversions.

Què és Barcelona Activa - Vídeo

Què és Barcelona Activa - Els nostres valors

Els nostres valors

 • Igualtat d'oportunitats i progrés social

  Promovem el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que empoderi la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i la diversitat, i afavoreixi l'equilibri entre els diferents districtes de la ciutat.

 • Cooperació dins l'organització i amb d'altres

  Impulsem formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania, el desenvolupament del seu talent i l'excel·lència de les seves competències.

 • Economia al servei de les persones: social i sostenible

  Posem l’economia al servei de les persones. Potenciem un model d’economia social i solidària, on l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social generin un desenvolupament econòmic més just i al servei de la ciutadania.

 • Esperit de servei públic i ètica professional i personal

  Les bones pràctiques, la transparència, la virtut pública i l'ètica professional i personal són els valors que permeten un bon govern, orientat a la ciutadania, i uns serveis públics amb una major coordinació de l’ecosistema públic, privat i comunitari.

Què és Barcelona Activa - Links