Transparència - Intro

Informació institucional i organitzativa, jurídica i de contractació, econòmica i pressupostària de Barcelona Activa

L’esperit de servei públic, l’ètica professional i el bon govern són valors fonamentals que formen part de l’ADN Barcelona Activa. Ens alineem amb el compromís del Portal de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona d’oferir una gestió de govern transparent que faciliti el control de l’acció municipal. És per això que facilitem l’accés a tota la informació institucional i organitzativa, jurídica i de contractació, econòmica i pressupostària de Barcelona Activa.

Transparència