Publicador de continguts

null COWORKMED. Social Innovation Network Of Coworking Clusters

Projectes

Estudiar l'impacte econòmic i social dels espais de coworking.

Descripció d'accions

Realitzar un estudi comparatiu de l'oferta existents, la legislació i el funcionament d'aquests espais a les diferents regions participants i produir un pla de dinamització d'aquests espais. Alhora, determinar quins elements d'impuls de la innovació social es poden fer aflorar de l'entorn dels espais de coworking.

Pressupost

600.000