Responsive Image

Estratègia d’impuls de
l’activitat econòmica en locals
en planta baixa de Barcelona

Què és Amunt Persianes?

‘Amunt persianes’ és l’estratègia de dinamització de locals en planta baixa que impulsa l’Ajuntament de Barcelona per reduir el nombre de locals buits a la ciutat i fomentar-ne una ocupació sostenible. Les diferents mesures es desplegaran progressivament al llarg del 2021-2023.

Els locals en planta baixa són un actiu estratègic per a la ciutat i ‘Amunt persianes’ pretén diversificar-ne els usos i vetllar per l'equilibri d’activitats als diferents districtes, mitjançant la col·laboració entre agents públics, privats i socials.

Mira el vídeo de presentació per saber-ne més.

Per què activar
els locals buits?

Barcelona és una ciutat plena de comerços i serveis a peu de carrer. En els darrers anys el nombre de locals de planta baixa buits ha crescut i la pandèmia ha agreujat aquest fenomen.
 
Es calcula que actualment  hi ha al voltant de 5.300 locals buits a Barcelona, que suposen 1,5 milions de m² que es poden activar. La dinamització de locals en planta baixa no s’orienta només a l'ocupació d'aquests locals buits, sinó a mantenir els locals en actiu perquè puguin  consolidar la seva activitat.
 
Consulta el text complert de la Mesura de govern.
Una estratègia de
reactivació econòmica

‘Amunt persianes’ és una mesura urgent i conjuntural de reactivació de l'activitat econòmica i l'ocupació, però alhora una estratègia de llarg de recorregut. Forma part dels eixos del Pla d’actuació de mandat 2021-2023 per a la recuperació i el rellançament de Barcelona. I ha de contribuir a donar resposta a la consecució de les fites derivades dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 a la ciutat.​​​​

‘Amunt persianes’ desplega tres nivells d’intervenció: Locals en planta baixa buits (locals desocupats, sense cap activitat), actius (locals ocupats i amb activitat) i potencials (que es podrien ocupar amb nous usos). 

Consulta totes les mesures de reactivació econòmica al web Barcelona mai s'atura.
 

Usos i funcions dels locals

Per mitjà d’aquesta estratègia s’han identificat 8 possible usos dels locals en planta baixa que combinen funcions econòmiques,  socials i urbanístiques:

Comerç de proximitat

 • Quotidià alimentari / no alimentari
 • Temporada

Activitats de serveis de proximitat

 • Estètica i bellesa
 • Consultes (mèdiques, professionals...)
 • Oficines de venda de serveis (viatges...)
 • Tallers
 • Centres esportius

Emprenedoria i creativitat

 • Activitat emprenedora
 • Cultura i indústries creatives
 • Centres i tallers culturals i creatius
 • Espais assajos musicals

Educació, formació i recerca

 • Universitats i altres centres formatius
 • Escoles d'oficis/professionals
 • Laboratoris professionals
 • Escoles i acadèmies

Centres de treball terciari

 • Oficines
 • Espais de cotreball

Equipaments socials i assistencials

 • Economia de les cures
 • Activitats lúdiques / infantils
 • Centres assistencials
 • Equipaments socioeducatius

Logística i serveis empresarials

 • Magatzems i trasters
 • Punts de microdistribució DUM
 • Punts de recollida i consignes digitals
 • Activitats de manteniment i suport empresarial

Economia social i solidària

 • Transversal a la resta d'usos

Accions i instruments 2021

Responsive Image

Impulsem el que fas 2021

Subvencions de fins a 50mil euros a projectes econòmics que vulguin instal·lar-se en locals buits. Aquests ajuts es concedeixen a través d’una concurrència competitiva en la convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas, i suposen un instrument de finançament a fons perdut per a persones, empreses o entitats que tinguin un projecte empresarial i necessitin un local per dur-lo a terme.

Els projectes han de contribuir al desenvolupament socioeconòmic de l’entorn on s’ubicaran i han d’emmarcar-se en algun d’aquests tres objectius: mantenir o fer créixer una activitat empresarial ja existent, traslladar un activitat econòmica de planta pis a planta baixa o impulsar una iniciativa de nova creació.

​​​​​Les subvencions, a executar durant 12 mesos, incorporen la possibilitat de costejar despeses de rehabilitació de locals (obres menors), adquisició de maquinària o d’altres béns d’equip i compra d’estocs, per un valor de fins un 50% del cost total del projecte (31.250 euros).

Responsive Image

Si tens un local, te’l comprem!

L’Ajuntament adquirirà en propietat entre 30 i 60 LPB buits a la ciutat per tal de posar-los a disposició de projectes econòmics de persones, empreses o entitats.
​​​​​​
L’adquisició dels locals es farà a través d’un procediment de compra pública que es farà en concurrència i a partir de les ofertes presentades per propietaris/es que hi vulguin participar.

El procediment de compra, que es llançarà als mesos d’abril-maig de 2021, contemplarà diversos criteris de valoració de les ofertes, com per exemple el preu ofertat, l’estat de conservació del local, els metres lineals de façana o la seva ubicació (es donarà més puntuació als establiments ubicats en zones més afectades per la contracció de l’activitat comercial i/o pel fenomen dels locals buits).

La instal·lació en aquests locals, que es tindrà lloc a partir de 2022, tindrà dos models, ocupació estable i ocupació temporal.


CONTACTE

Busques un local?

Tens un local?