Publicador de continguts

null + RESILIENT. Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises Duplica 1

+ RESILIENT. Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive Enterprises

Període d’implementació

02 / 2018 - 01 / 2022

Estat

En execució

Convocatòria marc:

Interreg MED

logo +resilient

Objectius del projecte

Cooperació entre territoris de la Mediterrània per a l’estudi, testeig i transferència de noves formes d’utilitzar les dades obertes i dades massives per a la millora de la innovació social i el suport a les empreses amb vocació social.

Descripció d'accions

Definició i implementació d’un PROGRAMA PILOT d’acompanyament a 10 persones emprenedores de sectors creatius de Barcelona per a millorar la gestió dels seus projectes i la seva sostenibilitat econòmica.

Pressupost

187.540€ - 85% cofinançament UE