Economia Blava

Ruta de navegació

B+M Hide Header & Footer

Sense títol B+M Hero Banner

Economia
Blava
Barcelona

Impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol econòmic per a la ciutat

Sense títol B+M Title

Què és l'Economia Blava?

Sense títol B+M Paragraph

L’Economia Blava engloba les activitats econòmiques vinculades amb els àmbits aquàtics compatibles amb la conservació dels ecosistemes marins i que afavoreixen el desenvolupament social i econòmic sostenible.

Aplicacions anidades

Sense títol B+M Video Gallery

Sense títol B+M Title

Barcelona, ciutat referent al mediterrani europeu

Sense títol B+M Paragraph

Barcelona aposta per l’impuls de l’Economia Blava a la ciutat perquè esdevingui un vector de creació d’ocupació, desenvolupament econòmic i social de la ciutat i eix vertebrador del seu litoral, afavorint les activitats que tinguin com a eix d'innovació la sostenibilitat i la tecnologia.

Per això, Barcelona té un nou pla econòmic per als pròxims cinc anys, per recuperar l’ambició i aprofitar tot el potencial de la ciutat, amb les prioritats de retenir i formar talent, facilitar l’activitat econòmica i captar més i millors inversions.

La nova agenda BCN Green Deal, alienada amb l'Agenda 2030, marca les prioritats i mesures per enfortir la ciutat a través de tres aspectes clau: la competitivitat, la sostenibilitat i l’equitat.

Sense títol B+M Button

Aplicacions anidades

Sense títol B+M Title

Pla econòmic: Eixos d'actuació de Barcelona Activa

Sense títol B+M Paragraph

Seguint els objectius de generar i reforçar l’activitat econòmica a la ciutat vinculada a l’Economia Blava en els àmbits del talent, la formació, l’ocupació, l’emprenedoria, el desenvolupament empresarial i la promoció, així com el lligam d'aquesta economia amb la ciutat, Barcelona Activa, junt amb tot l'ecosistema blau de la ciutat, treballarà a partir de vuit eixos d’actuació.

Sin título B+M Button

Sense títol B+M Button

Sense títol B+M List

  • Nou pol d’activitat econòmica i innovació
  • Ocupació i formació blava
  • Innovació i transferència en Economia Blava
  • Desenvolupament dels sectors de l’Economia Blava
  • Lligam de l’Economia Blava amb la ciutat i la ciutadania
  • Conservació i regeneració de l’ecosistema marí
  • Promoció local i internacional, relat i posicionament
  • Governança participativa

Ets una empresa internacional?_B+M Title

Ets una empresa internacional?

Empreses internacionals_Economia Blava

Barcelona, ciutat mediterrània que acull empreses internacionals del sector de l’Economia Blava per tirar endavant els seus projectes.

Informa't_Botó Ets una empresa internacional?

Economia blava de Barcelona en xifres 2022

Infografia Economia Blava de Barcelona en xifres 2022

Posició geoestratègica, infraestructures portuàries i logístiques, ecosistema i activitat, ens econòmics i esdeveniments, ciutat emprenedora i indicadors ambientals.

Sense títol B+M Title

Recursos, serveis i projectes

Sense títol B+M Title

Nou pol d’activitat econòmica i innovació

Sense títol B+M News

Nou Port Olímpic

El nou Port Olímpic és un projecte tractor que vol convertir l’espai en la icona de la Barcelona blava i en un referent de sostenibilitat. Serà un pol de l’Economia Blava, aportant innovació, generació de nova activitat econòmica i ocupació de qualitat. A més, al projecte s’inclouen nous espais per a la promoció de la nàutica d’esbarjo i els esports de mar, i la recuperació de l’espai públic de contacte amb el mar, on poder gaudir, treballar, fer esport i viure el mar.

Més informació
Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica

Aquest projecte tractor inclou diversos espais físics de la Nova Bocana transformats en un campus per a la formació superior, la capacitació professional, la recerca, el desenvolupament de tecnologies, la innovació, la transferència tecnològica, el foment de l’emprenedoria i l’ocupació en l’àmbit de l’Economia Blava i sostenible, així com àmbits específics per al desenvolupament de projectes col·laboratius. Aquest Parc , a més, contribuirà a la innovació i al posicionament del teixit empresarial de la ciutat.

Més informació
Programa d’emprenedoria

La creació d’un programa d’emprenedoria té per objectiu desenvolupar un servei referent i d’excel·lència de creació d’empreses en l’àmbit de l’Economia Blava, sent així un pol d’atracció de l’economia de Barcelona. Està dirigit a tots aquells projectes que volen impulsar i donar suport a l’ecosistema empresarial i emprenedor blau de la ciutat. Les activitats desenvolupades aniran des de l’acompanyament en la posada en marxa de l’empresa fins a tutories personals i tallers d’especialització amb experts i expertes. 

Més informació
Serveis d’empresa

El potencial per enfortir, reforçar i impulsar la transformació de l’entramat empresarial lligat a aquest àmbit, tant per a grans empreses com per a pimes del sector. Es crearà un equip de referència en Economia Blava a fi de posar en marxa un servei d’assessorament dirigit a l’ecosistema empresarial, amb suport a la constitució d’empreses, el finançament, la cerca de treballadors, la localització i aterratge, la innovació, entre d’altres.

Més informació

Sense títol B+M Title

Ocupació i formació

Sense títol B+M News

Ocupació en Economia Blava

L'Economia Blava vol ser un pol d'innovació, de generació de nova activitat econòmica i ocupació de qualitat. Són molts els sectors que la componen i, per tant, existeixen moltes oportunitats laborals i de formació. Per aquest motiu, Barcelona Activa li dedica un apartat del Web de Treball amb ofertes específiques.

Més informació
Estudi de noves ocupacions

S’ha realitzat una anàlisi sobre quines són les noves ocupacions que planteja l’Economia Blava a la ciutat, identificant les oportunitats en termes de creació d’ocupació de qualitat i les necessitats d’upskilling i reskilling de les persones treballadores.

Més informació
Formació de reskilling en Economia Blava

La formació de reskilling és una capacitació especialitzada i de curta durada per facilitar l’accés al sector de l’Economia Blava. També ajuda a desenvolupar potencial professional i adquirir els coneixements i competències més demandades. 

Més informació
Market place

Troba feina a través dels market places que ofereix Barcelona Activa. Aquestes dinàmiques són una trobada entre diverses empreses i perfils professionals que cerquen feina.  

Més informació

Sense títol B+M Title

Agenda

Sense títol B+M Cards

Sense títol B+M Title

Convocatòries i oportunitats de finançament

Sense títol B+M Cards

Sense títol B+M Title

Notícies d’interès

Sense títol B+M Cards

Sense títol B+M Title

Publicacions

Sense títol B+M Publications

Quadern de treball d’Economia Blava

Oportunitats d’ocupació i recursos que ens ofereix el port com a representant preeminent de l’Economia Blava.

Descarrega el document
Mesura de Govern

Estratègia d’impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol econòmic per a la ciutat.

DESCARREGA EL DOCUMENT
Pla estratègic del litoral

Memòria de síntesi del pla estratègic dels espais litorals de la ciutat.

DESCARREGA EL DOCUMENT
Blue Economy Report 2022

La Unió Europea publica el report anual de l'Economia Blava 2022

Descarrega el document (anglès)

Sense títol B+M Title

Testimonials

Sense títol B+M Video Gallery

Sense títol B+M Title

Entitats i actius empresarials

Sense títol B+M Logo Grid