saltar navegació

Menú principal

Conoce Barcelona Activa

Distribución de la organización y de los recursos humanos

En aquest apartat et donem a coneixer quin és l'organigrama de Barcelona Activa, quins són els recursos humans de que disposa i la retribució salarial de les diferents categories professionals.

Informació provisional. Pàgina en curs de construcció.

  • Organigrama. Organigrama general de Barcelona Activa

  • Retribucions salarials equip directiu. Informació sobre els salaris bruts anuals comparats 2016 / 2015

  • Retribucions salarials. Graella de retribucions salarials per categoria

  • Ralació de llocs de treball. Relació de llocs de treball per categoria professional

  • Pla de formació. Aquest Pla de Formació s¿ha elaborat a partir de l¿avaluació de les necessitats formatives de les diferents direccions executives, operatives i corporatives de Barcelona Activa.

  • Protocol d'assetjament. Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament en els casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball

  • Dictamen salari mínim. Dictamen per a la fixació d'un salari mínim de ciutat i la seva aplicació a tots els treballadors municipals