saltar navegació

Menú principal

Actualidad/Novedades

Barcelona Activa, 16 de noviembre 2017

Barcelona Activa ha organitzat una jornada de networking entre empreses i participants del Programa Làbora, una iniciativa dels Serveis Socials municipals que té per objectiu la inserció dels col·lectius amb especials dificultats per trobar feina. L'activitat, convocada amb vista a la campanya de Nadal, s¿ha centrat en els sectors que més feina generen en aquestes dates: comerç, hostaleria, logística i neteja.

 

La sessió ha començat amb entrevistes individualitzades entre 18 empreses col·laboradores que busquen cobrir perfils professionals i més d'un centenar de participants del Programa Làbora. Prèviament, s'ha fet una selecció dels candidats i candidates, basada en els perfils competencials que millor encaixen amb les ofertes de les empreses participants.

 

En tres anys, el Programa Làboraha propiciat la signatura de 5.573 contractes laborals. D¿una banda, el projectefacilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures per als llocs de feina que necessiten cobrir. De l'altra, es fa una tasca d'orientació, formació i l'acompanyament de les persones participants, seguint els criteris d'ocupació per competències.

 

Es tracta d¿un projecte de Ciutat de cooperació públic-social de l'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal de Serveis Socials i Barcelona Activa) i dissenyat i gestionat en col·laboració amb ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), FEICAT (Empreses d¿Inserció de Catalunya), i Creu Roja.