saltar navegació

Menú principal

Homepage » All about Barcelona Activa» Responsabilitat Social

Responsabilitat Social Corporativa

Barcelona Activa Compromesa i Responsable

La política de Responsabilitat Social Corporativa de Barcelona Activa està orientada a assolir un model just de desenvolupament econòmic, creació, manteniment i foment de l'ocupació, així com d'oferir resposta a les necessitats de les persones, incorporant una perspectiva plural, d'equitat, cooperació, i solidaritat.

Els eixos estratègics que impulsen la Responsabilitat Social Corporativa de BA responen a la missió de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i d'assolir els compromisos amb els seus grups d'interès.

  • EIXOS ESTRATÈGICS. :

  • Bon Govern. Principis, valors, normes, bones pràctiques, transparència i ètica pública amb uns serveis prestats de qualitat, eficiència i útils per les persones.

  • Persones. Valors interns de l'organització: igualtat, conciliació, salut i seguretat laboral, formació i un entorn de treball de qualitat que afavoreixi la motivació, la retenció del talent, i el benestar de les persones.

  • Cadena de valor. Gestió dels serveis des de les empreses proveïdores a les persones beneficiàries, responsabilitzant-se Barcelona Activa de la contractació de proveïdores responsables amb polítiques integradores, així com l'impacte social i mediambiental.

  • Comunitat. Honestedat i qualitat en relació a la provisió de serveis, procurant la satisfacció de les persones beneficiàries i l'impacte social de les activitats desenvolupades. Protecció dels col·lectius vulnerabilitzats i accessibilitat als serveis oferts a la ciutat de Barcelona. Conèixer i avaluar els impactes, així com la transparència i el diàleg en les relacions amb aquest entorn.

  • Medi ambient. Compromís amb la prevenció de la contaminació, la gestió dels impactes ambientals associats a l'activitat, així com una comunicació d'indicadors ambientals de l'organització.

Estem adherits a:  
    
   Pacto Mundial, Red Española  
   Charter de la Diversidad 2019/2021 
   Xarxa Municipis LGTBI
   Pacte del Temps
   Fundació Factor Humà

Premis i reconeixements:

· Premi Roger Kaufman, en reconeixement a les polítiques innovadores de desenvolupament local. 
· Menció honorífica especial de la Fundación Alares per la bona gestió de la diversitat i la inclusió social i laboral, en el marc dels IV Premis Internacionals en gestió de la diversitat humana a l'empresa i la seva inclusió laboral.
· Segon lloc als Lifelong Learning Awards, de la Plataforma Lifelong Learning.
· Premi del Centre d'Innovació i Desenvolupament Infermer, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
· Reconeixement com a Bona pràctica per part del Pacte Mundial del Punt de Defensa de Drets Laborals, en relació a l'ODS 8 (Treball digne i creixement econòmic).
· Reconeixement com a Bona pràctica per part del Pacte Mundial de la política d'Igualtat de Gènere de Barcelona Activa, en relació a l'ODS 5: Igualtat de Gènere.
· Reconeixement com a Bona pràctica per part del Pacte Mundial del programa Activa't fent salut, en relació a l'ODS 3 (Salut i Benestar).

Pacto Mundial + Xharter RSC