saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Transparència» Coneix Barcelona Activa

Coneix Barcelona Activa

Distribució de l'organització i recursos humans

En aquest apartat et donem a conèixer quin és l'organigrama de Barcelona Activa, quins són els recursos humans de què disposa i la retribució salarial de les diferents categories professionals.

.

 • Publicació de les Bases de donació de material informàtic. Bases que regulen la donació i convocatòria que conté el material a donar

 • Organigrama . Organigrama general de Barcelona Activa

 • Política de Qualitat. Missió, valors i línies estratègiques d'actuació de Barcelona Activa

 • Retribucions salarials equip directiu. Informació sobre els salaris bruts anuals 2018

 • Retribucions salarials. Graella de retribucions salarials 2020 per categoria

 • Relació de llocs de treball. Relació de llocs de treball per categoria professional

 • Pla de formació. Aquest Pla de formació s'ha elaborat a partir de l'avaluació de les necessitats formatives de les diferents direccions executives, operatives i corporatives de Barcelona Activa.

 • Protocol d'assetjament. Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament en els casos que afectin la dignitat i la discriminació en el treball

 • Dictamen salari mínim. Dictamen per a la fixació d'un salari mínim de ciutat i la seva aplicació a tots els treballadors municipals

 • Comptes anuals 2019. Presentació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2019

 • Obtenció del Certificat ISO 9001-2015. Certificat de compliment dels requisits de la norma ISO 9001-2015

 • Reglaments d'ús dels equipaments. Reglament d'ús dels equipaments de Barcelona Activa

 • Servei d'Assesorament en Clàusules Socials. La contractació pública com a eina de política econòmica amb retorn social

 • Registre d'Activitats de Tractament. Registre d'activitats de tractament de Barcelona Activa