saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Qui som» Desenvolupament de proximitat

Línies d'activitat/Desenvolupament de proximitat

Foment del desenvolupament local en clau de proximitat

Barcelona Activa treballa per garantir un    Desenvolupament Local en clau de proximitat  . Això significa promoure una activitat econòmica propera i arrelada als Districtes i Barris de la ciutat que hi tingui un    impacte econòmic, social i/o mediambiental  , que estigui liderada per ciutadania, actors o agents implicats del territori i que contribueixi al    reequilibri territorial  . Aquests objectius es volen aconseguir mitjançant l'impuls d'accions de promoció de l'economia plural, contribuint a fer els serveis de BASA més propers i més adaptables a la ciutadania, promovent la imbricació de Barcelona Activa en les estructures de governança dels territoris i impulsant la coordinació i alineament d'actors, agents i serveis que operen als territoris.   

Per aconseguir-ho, Barcelona Activa compta amb instruments específics: 

1. Plans de Desenvolupament de Districte (PDE):  full de ruta que descriu l'estratègia de desenvolupament  socioeconòmic d'un districte en els propers 5 anys. Coneix l'estratègia de proximitat de Barcelona Activa als districtes de:
    Ciutat Vella 
    Nou Barris
    Sants-Montjuïc
     
    Sant Andreu
    Horta-Guinardó 
    Sant Martí
2. Pla de Barris: Pla de xoc per revertir les desigualtats als 16 barris més afectats per problemàtiques socials i dèficits urbanístics.
3. Treball als barris: Programa SOC per a la dinamització dels territoris.  
4. Cartera de Serveis de Barcelona Activa: per comunicar, adaptar o crear serveis/programes als territoris.
5. Altres projectes supraterritorials per a l' impuls socioeconòmic dels territoris. La col·laboració amb altres institucions també és un dels punts claus de la línia de Promoció de la innovació per situar Barcelona en el mapa de ciutats innovadores. En aquest marc, s'han allotjat a Barcelona events internacionals com l'European Venture Contest, un concurs que reconeix la millor idea europea de negoci basada en la innovació.


Barcelona Activa. Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona. Tel. 93 401 97 77. Com arribar-hi.