saltar navegació

Menú principal

Qui som

Seu central de Barcelona Activa

Barcelona Activa té la visió de fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

Així mateix, la missió consisteix en contribuir a  la  millora  de  la  qualitat  de  vida  de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

Tota l'activitat de Barcelona Activa es realitza al voltant de quatre valors:

- Igualtat d'oportunitats i progrés social. Promoure el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre
territoris.

- Cooperació dins l'organització i amb d'altres. Impulsar internament i externament la cooperació i la professionalitat de les persones treballadores a través de la millora contínua, avançant cap a l'excel·lència de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot fomentant formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania.

- Economia social i sostenible al servei de les persones. Potenciar un model d'Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just, present en tots i cadascun dels territoris.

- Esperit de servei públic i ètica professional i personal. Impulsar uns serveis públics que avancin cap a una major coordinació de l'ecosistema públic, privat i comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l'ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d'uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l'orientació a la ciutadania.

Barcelona Activa, d'acord amb la seva cultura d'empresa, adquireix els següents compromisos de qualitat:

1.Les persones al centre: Posar a les persones usuàries al centre, valorant i respectant les seves necessitats. Millorar i adaptar la comunicació amb els diferents públics, simplificar els processos d'atenció i reduir els tràmits i els temps d'espera.

2.Responsabilitat social: Garantir que totes les actuacions i projectes de Barcelona Activa respecten i impulsen la política de responsabilitat social corporativa, tant a nivell intern com extern.

3.Digitalització: Impulsar la digitalització de l'empresa revisant els processos organitzatius actuals amb l'objectiu de millorar l'eficiència i d'eliminar, progressivament, l'ús del paper.

4.Fiabilitat de les dades: Assegurar un registre rigorós de les dades necessàries, que permeti el seu anàlisi de forma fiable per a la millora dels serveis.

5.Innovació aplicada: Fomentar el pensament obert i crític, d'anàlisi de l'entorn per conèixer tot allò que es fa fora (metodologies, projectes, iniciatives, etc.) i que podria servir per millorar l'organització i les actuacions i polítiques públiques.

6.Implicació i compromís: Fomentar el respecte, la tolerància, el treball en equip i el benestar del conjunt de les persones treballadores