saltar navegació

Menú principal

Qui som

Seu central de Barcelona Activa

Barcelona Activa impulsa el desenvolupament econòmic de Barcelona i la seva Àrea metropolitana des de fa 30 anys

Barcelona Activa té la missió d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, l'impuls de l'emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, l'Economia Social i la Solidària.

Així com potenciar l'apoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació.

Tota l'activitat de Barcelona Activa es realitza al voltant d'aquests quatre valors: 

- Igualtat d'oportunitats i progrés social. Promoure el desenvolupament d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, que apoderi a la ciutadania, incorpori la perspectiva de gènere i de diversitat en tots els àmbits organitzatius i de forma transversal i afavoreixi el reequilibri entre
territoris. 

- Cooperació dins l'organització i amb d'altres. Impulsar internament i externament la cooperació i la professionalitat de les persones treballadores a través de la millora contínua, avançant cap a l'excel·lència de les seves competències i del desenvolupament del seu talent, tot fomentant formes de treball en equip, col·laboratives, transversals i participatives que afavoreixin el benestar laboral i de la ciutadania. 

- Economia social i sostenible al servei de les persones. Potenciar un model d'Economia Social i Solidària, on la pluralitat de sectors socials, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social, generin un desenvolupament econòmic més just, present en tots i cadascun dels territoris. 

- Esperit de servei públic i ètica professional i personal. Impulsar uns serveis públics que avancin cap a una major coordinació de l'ecosistema públic, privat i comunitari on les bones pràctiques, la transparència, l'ètica professional i personal i la virtut pública, com a concreció pràctica d'uns determinats valors, siguin les bases que consolidin el bon govern i l'orientació a la ciutadania.
   

Barcelona Activa centra la seva activitat en diferents línies estratègiques: 

1. Proximitat a les necessitats del territori i de les persones, les empreses i altres actors econòmics i socials amb una mirada innovadora i de reequilibri territorial.
2. Especialització dels serveis i programes per a la seva adaptació a la diversitat de la ciutat: col·lectius, sectors i territoris.
3. Transversalitat de la prioritat de l'ocupació.
4. Facilitació de l'economia plural, potenciant l'Economia Social i Solidària, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social.
5. Facilitació de projectes vitals-professionals mitjançant serveis integrats.
6. Facilitació per tal que les empreses evolucionin cap a models d'alt retorn social i ambiental.
7. Definició, ordenació i coordinació de l'ecosistema públic-privatcomunitari.
8. Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, fomentant l'excel·lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent.
9. Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i externes.
1 0. Incorporació de la missió, estratègies i objectius integralment per part de la plantilla i transversalment a les diferents àrees i serveis.