saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Qui som» Estratègies de foment de l'ocupació

Línies d'activitat/Ocupació

La promoció de l'ocupació de qualitat per a tothom és una prioritat municipal per tal de lluitar contra l'atur i la precarietat laboral, i Barcelona Activa és l'encarregada d'impulsar-la de forma transversal.

Per aconseguir aquests objectius, s'han dissenyat diferents estratègies municipals. L'Estratègia per l'Ocupació de Barcelona 2016-2020 (EOB) és l'estratègia central d'ocupació de l'ajuntament, acordada amb els agents socials. Incorpora quatre grans línies estratègiques entre les quals es distribueixen les seves trenta mesures. El Pla d'Actuació per l'Ocupació 2017és el pla anual  que  identifica les mesures que operativitzen les línies estratègiques definides a l'EOB. A més, el Pla d'Ocupació Jove s'adreça a les persones joves com a públic específic prioritari. 

L'activitat de Barcelona Activa per fomentar l'ocupació s'estructura en 4 grans àrees: 

1. Orientació per l'Ocupació: informació sobre el mercat de treball, orientació professional, accions sobre mobilitat geogràfica, atenció inicial, tutorització i acompanyament a la inserció, tastets d'oficis, accions  de sensibilització i emprenedoria.    

2. Formació i capacitació: formació tecnico-professional; formació en competències clau, bàsiques, transversals; pràctiques professionals.    

3. Programes d'experienciació i treball: actuacions d'experienciació laboral (com els plans d'ocupació, treball als barris, etc).   

4. Mercat de treball i intermediació: plataforma empresa-ocupació, recerca de feina sectorial (market places), espais de recerca de feina, accions de recerca de feina, intermediació, prospecció i visites a empreses, ajuts a la contractació, accions de reclutament a mida de les empreses, nous continguts web i visites web.


Des de Barcelona Activa s'ofereix suport en el procés de recerca de feina i desenvolupament professionala través d'un programa que combina serveis d'assessorament i orientació, més de 200 activitats de curta durada, eines i recursos online i programes per a col·lectius específics. L'oferta d'activitats està dissenyada per capacitar les persones al llarg de la seva carrera professional d'acord amb les demandes actuals de les empreses i del mercat de treball.   

Porta22, l'Espai de les noves Ocupacions, és l'espai on Barcelona Activa posa a l'abast de la ciutadania un espai de lliure accés per trobar feina, orientar el futur professional i evolucionar en el món laboral. La línia d'ocupació compta també amb els equipaments del Convent de Sant AgustíCa n'Andalet, espais especialitzats en atendre les persones que necessiten formació, orientació i assessorament per a la inserció laboral.   

Tota la informació al portal de Barcelona Treball: http://w27.bcn.cat/porta22/cat/


Convent de Sant Agustí. Plaça Pons i Clerch s/n. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 43 93. Com arribar-hi.

Ca n'Andalet. Passatge Andalet, 11. 08032 Barcelona. Tel. 93 357 52 52. Com arribar-hi.