saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Cooperació internacional

Cooperació Internacional

Projectes d'Assistència Tècnica Internacional per la Transferència de Metodologies

Barcelona Activa compta amb una llarga experiència en relacions de cooperació internacional a través de la transferència i intercanvi de coneixement i metodologies per a la creació d'empreses, la divulgació i capacitació digital i el desenvolupament local a d'altres països.

L'activitat de cooperació que duu a terme Barcelona Activa es tradueix en un ampli conjunt de programes, activitats i nous continguts per als ciutadans i ciutadanes de Barcelona i d'altres ciutats i regions del món.

Projecte d'Assistència Tècnica al Programa CERNE - Centres de Referència de Suport a la Iniciativa Emprenedora Innovadora - (Brasil)

Data: projecte iniciat a l'any 2008 amb finalització prevista per a mitjans de l'any 2009. Descripció del projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica per la conceptualització i implantació de metodologies i instruments de suport a la creació d'empreses i el creixement empresarial a la Xarxa d'Incubadores d'Empreses i Parcs Tecnològics Brasilers d'ANPROTEC (Associació Nacional Brasilera d'Entitats promotores d'Empreses Innovadores) amb el suport de SEBRAE. Aquest projecte s'ha concretat en l'organització de seminaris tècnics per la transferència de metodologies i eines de suport a la iniciativa emprenedora i el creixement empresarial. Socis: ANPROTEC (Associació Nacional Brasilera d'Entitats promotores d'Empreses Innovadores), que actua en nom propi i en representació de SEBRAE (Servei Brasiler de suport a les Microempreses i les PIMES). Organismes que financen: ANPROTEC i SEBRAE.

Bogotá Emprende, Bogotà (Colòmbia)

Data: projecte iniciat a l'any 2006 amb finalització prevista per a finals de l'any 2012. Descripció del projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica per a la conceptualització i posada en marxa d'un centre per impulsar la iniciativa emprenedora a la ciutat de Bogotà. Aquest projecte s'ha concretat, en una primera fase, en el suport per la creació del centre Bogotá Emprende, gestionat per la Cambra de Comerç de Bogotà i l'Alcaldia i amb la prestació de serveis de capacitació, actualització i assistència tècnica per la transferència de l'aplicació Pla d'Empresa on line. Socis:  Cámara de Comercio de Bogotà i Alcaldía Mayor de Bogotá. Organismes que financen: Cámara de Comercio de Bogotá i Alcaldía Mayor de Bogotá.

Unitat Coordinadora de Polítiques d'Ocupació a Bogotà, (Colòmbia)


Data: Projecte iniciat a l'any 2006 i finalitzat al setembre de 2007. Descripció del projecte: Barcelona Activa ha assessorat l'Alcaldía Mayor de Bogotà en la seva estratègia d'articulació d'una política local per al foment de l'ocupació i la iniciativa emprenedora a Bogotà, com a part d'un projecte global d'enfortiment de la Gerència de Polítiques d'Ocupació de l'Alcaldía Mayor de Bogotá. Soci: Alcaldia Mayor de Bogotá. Organisme que finança: Banc Interamericà de Desenvolupament  (BID).


Parque del Emprendimiento, Medellín (Colòmbia)

Data: Projecte iniciat l'abril de 2006 i finalitzat al març de 2008. Descripció del projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica per a la conceptualització  i posada en marxa d'un Centre per a l'impuls de la iniciativa emprenedora a la ciutat de Medellín, el Parque del Emprendimiento. Aquest projecte, impulsat per l'Alcaldia de Medellín i la Universidad de Antioquia, ha comportat la prestació de serveis de capacitació, actualització i assistència tècnica per la transferència de les aplicacions Pla d'Empresa On line i  Test Idea. Socis: Universidad de Antioquia i Fundación Empresas Públicas de Medellín. Organismes que financen: Universidad de Antioquia, Fundación Empresas Públicas de Medellín i l'Alcaldia de Medellín.

Factoría del Conocimiento, Quito (Equador)


Data: Projecte iniciat al febrer de 2007 i finalitzat el desembre de 2008. Descripció del projecte: Barcelona Activa ha prestat assistència tècnica per a la conceptualització i posada en marxa de la Factoría del Conocimiento, un Centre per a l'impuls de la iniciativa emprenedora a la ciutat de Quito (Equador). Aquest projecte ha comportat la prestació de serveis de capacitació, actualització i assistència tècnica per la transferència de les aplicacions Pla d'Empresa On line i  Test Idea. Socis: Corporación de Promoción Económica, CONQUITO. Organisme que finança:  Corporación de Promoción Económica, CONQUITO

Capacitació i assistència tècnica per la transferència de l'aplicació Pla d'Empresa en línia al Govern d'Andorra


Data: Projecte iniciat al novembre de 2006 i finalitzat durant l'any 2007. Descripció del projecte: arran de la signatura d'un Conveni Marc per part de Barcelona Activa i el Govern d'Andorra, per potenciar conjuntament el Projecte Emprenedors del Departament de Projectes Estratègics del Govern Andorrà, Barcelona Activa ha prestat serveis de capacitació, actualització i assistència tècnica per la transferència de l'aplicació Pla d'Empresa en línia.
Soci:  Govern d'Andorra (Departament de Projectes Estratègics). Organisme que finança:  Govern d'Andorra

Incubadora d'Empreses Poslovni del Cantó de Sarajevo (Bòsnia i Herzegovina) 


Data: Projecte dut a terme l'any 2003. Descripció del projecte: Barcelona Activa va prestar assistència tècnica als responsables locals del projecte per a la conceptualitzaciói posada en marxa de la Incubadora d'Empreses Poslovni al Cantó de Sarajevo amb l'objectiu de recolzar el desenvolupament econòmic de la Regió Econòmica de Sarajevo. La Incubadora d'empreses es posà en marxa l'any 2003 i actualment allotja a 31 empreses del sector TIC que han creat 150 llocs de treball.  Soci: SERDA (Agència de Desenvolupament de la Regió Econòmica del Cantó de Sarajevo). Organisme que finança:   Agència Espanyola de Cooperació Internacional AECI


Centre d'Informació i Assessorament per a Emprenedors a Maarif Casablanca (Marroc)


Data: Projecte dut a terme durant l'any 1996. Descripció del projecte: Barcelona Activa va prestar assistència tècnica als responsables locals del projecte per a la conceptualització i posada en marxa d'un Centre per a l'Assessorament de joves en atur que desitgessin impulsar un projecte empresarial d¡autoocupació. El centre es posà en marxa l¡any 1996, acompanyant al seu primer any a 100 projectes empresarials. Socis: Comunitat Urbana de Maarif i Comissionat pels Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona. 

Projecte INCREQUITO - Iniciativa per l'enfortiment dels serveis de creixement empresarial a Quito (Equador)

Durada:  any 2010. Descripció del Projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica a CONQUITO en l'enfortiment dels seus serveis per a PIMEs en els àmbits de la internacionalització d'empreses, l'accés al finançament, el suport a la gestió empresarial i la cooperació empresarial. Socis:  CONQUITO, Agéncia Municipal de Desenvolupament Metropolità de Quito. Organismes que financen:  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament - ACC10 

Projecte: Creació de continguts per a la incubadora virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Mèxic).

Data:  el projecte s¡inicià l¡any 2009 i finalitzarà l¡any 2010. Descripció del Projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica en la conceptualització, creació de materials, estratègia de gestió i disseny d¡un portal web per a l¡ITESM destinat a donar suport a emprenedors, pimes i microempreses. Socis:  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Organisme que finança:  Banc Inter-Americà de Desenvolupament.

Projecte: Enfortiment del servei de suport a la iniciativa emprenedora de Ciutat Del Cap (Sud-Àfrica). 

Data: el projecte s'inicià l'any 2009 i finalitzarà l¡any 2011. Descripció del projecte: Barcelona Activa presta assistència tècnica a l'Ajuntament de Ciutat Del Cap per a la reestructuració del seu ecosistema de serveis de suport a la creació i el creixement d¡empreses, així com en la transferència de metodologies i instruments de suport a la creació, creixement i incubació d¡empreses. Soci:  Ajuntament de Ciutat Del Cap. 

Districte de la Innovació de Medellín (Colòmbia)

Data: Projecte iniciat al febrer del 2012 i finalitzat al novembre del 2012. Socis: Barcelona Activa, Caja de Compensación familiar de Antioquia, COMFAMA i Corporación Ruta N. Objectiu del projecte: transferir l'experiència obtinguda per la ciutat de Barcelona en el procés de transformació del Districte 22 @, abans districte industrial, en un districte tecnològic, a través de l'acompanyament i assessoria en la formulació d'un projecte de districte tecnològic per a la Ciutat de Medellín. El projecte incloïa actuacions diferents destinades a identificar els elements, recursos i metodologies d'innovació urbanística, econòmica i social empleats a Barcelona que serien adequades per a la implantació en el nou districte tecnològic de Medellín.