saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Cooperació internacional

Cooperació Internacional

Projectes de Cooperació Internacional

Projecte "URBACT Gendered Landscape"

Gendered Landscape

Data: projecte iniciat el setembre de 2019 i que finalitzarà el febrer de 2020 (ampliable de juny del 2020 a juny del 2022). Socis: liderat per la ciutat d'Umea (Suècia) i la resta de socis serien Barcelona Activa, Frankfurt (Alemanya), Trikala (Grècia), La Rochelle (França), Panevecyz (Lituània) i Celje (Eslovènia). Objectiu del projecte: El projecte Gendered Landscape, del qual Barcelona Activa n'és membre, és finançat per fons FEDER del programa URBACT de la Comissió Europea. La igualtat de gènere és un objectiu fonamental de la política europea. Malauradament, moltes polítiques, serveis i infrastructures urbanes encara no tenen en compte la perspectiva de gènere, malgrat que homes i dones utilitzin la ciutat i els seus espais de manera diferent. Gendered Landscape pretén crear un concepte de ciutat en el qual la igualtat de gènere sigui un element transversal a totes les decisions que s'hi prenen. D'aquesta manera, a més, a més, es desenvoluparan eines útils a escala local per avançar envers la igualtat de gènere en els polítiques urbanes, la planificació i els serveis relacionats. Web: URBACT Gendered Landscape.

Projecte "+Resilient"-  Mediterranean Open Resources for Social Innovation for Socially Responsive Enterprises

logo_resilient

Data: projecte iniciat el febrer de 2018 i que finalitzarà el gener de 2022. Socis: liderat pel Departament de Treball de la Regió de Veneto (Itàlia), i el consorci estaria constituït per la Universitat Aix-Marseille (França), Fundació pel desenvolupament de partenariats i societat civil (Croàcia), Regió d'Ístria (Croàcia), Xarxa de desenvolupament i innovació d'Alentejo (Portugal), Regió de l'Est de Macedònia i Tràcia (Grècia), Cambra de Comerç de Treviso i Belluno (Itàlia), Institut tecnològic d'Aragó (Espanya), Societat grega de software lliure i obert (Grècia), Barcelona Activa (Espanya), Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), Fundació per a la millora de l'ocupació PRIZMA (Eslovènia), Associació Nacional de Municipis italians, ANCI LAZIO (Itàlia) i Centre d'Albània per a la formació i la recerca (Albània). Objectiu del projecte: Finançat pel programa INTERREG MED de la Comissió Europea, el projecte +RESILIENT implica la cooperació entre territoris de la Mediterrània per a reforçar les polítiques públiques que donin suport a incrementar la capacitat d'innovació de les empreses amb vocació social. En el marc d'aquest objectiu s'inclou la millora en el coneixement i ús de les dades obertes (open data) per abordar el repte de donar resposta a les noves necessitats laborals d'aquestes empreses a través de la capacitació i millora de perfils professionals. Web:Plus Resilient.

Projecte "Chebec" - CHEBEC (Hacking the Mediterranean Economy through the Cultural and Creative Sector)

logo_chebec

Data: projecte iniciat el febrer de 2018 i que finalitzarà el juliol del 2020. Socis: liderat per ASTER (Consorci per a la innovació i la transferència de tecnologia d'Emilia-Romanya, situat a Bolonya, Itàlia), i el consorci estaria constituït per AMI (Ajuda a Músiques Innovadores) (França), Municipi de Bolonya (Itàlia), Comunitat intermunicipal d'Alentejo Central (Portugal), Universitat de València (Espanya), Regió de Lazio (Itàlia), Agència Regional de Desenvolupament Econòmic de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), Cambra de Comerç de Sevilla (Espanya), Arty Farty (Associació per a l'organització d'esdeveniments culturals) (França), Barcelona Activa (Espanya) i socis associats de Malta, Portugal i Espanya: Fundació Valletta 2018, Culture Code, Representació permanent del British Council a Portugal, Facultat d'Art de la Universitat de Sevilla i Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Objectiu del projecte: dissenyar i testejar un programa pilot per donar suport a què les Indústries Creatives i Culturals accedeixin a nous mercats. El programa serà adreçat a empreses i professionals i pot incloure training, consultoria, accions de prospecció de mercat (mobilitat, esdeveniments per conèixer socis/clients internacionals, etc.) i un sistema de vouchers d'innovació per afavorir la internacionalització (per a unes 3 empreses seleccionades). Aquest projecte és finançat pel programa INTERREG MED de la Comissió Europea. El segon objectiu és realitzar accions de capacitació per a autoritats locals, nacionals i europees, per compartir estratègies i eines de suport a les indústries creatives i culturals. Web:Chebec.

Projecte "SMATH" - Smart atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area

logo_smath

Data: projecte iniciat el febrer de 2018 i que finalitzarà el juliol del 2020. Socis: liderat pel Departament de Cultura i Oci de la Regió de Veneto, Itàlia, i el consorci estaria constituït per la  Universitat de Venècia (Itàlia), Agència de màrqueting territorial de Maribor (Eslovènia), Agència de desenvolupament de Zagreb (Croàcia), Barcelona Activa (Espanya), Institut de Cultura de Barcelona (Espanya), Technolopis del Municipi d'Atenes (Grècia), Regió Friuli Venezia Giulia (Itàlia), The culture and heritage industries clúster (França) i  Pol regional de la Imatge, Internet i Multimèdia (França). Objectiu del projecte: millorar l'ecosistema que dóna suport a les indústries creatives i culturals i en concret millorar l'enfocament a mercat d'aquestes i el seu accés a finançament. El projecte planteja la creació de nodes de suport a les indústries culturals a cada territori. Aquests nodes involucraran diferents actors, en el cas de Barcelona, BASA, ICUB i altres stakeholders que considerem rellevants. Aquest projecte és finançat pel programa INTERREG MED de la Comissió Europea. Web:Smath.

Projecte "VET for Urban Centres" - Development of sustainable urban centres with active involvement of vocational education and training (VET)

Data: projecte iniciat el gener de 2018 i que finalitzarà el març del 2020. Socis: liderat per la regió noruega d'Hordaland i el consorci està constituït per dues escoles de formació secundària de Hordaland (Noruega),  EARLALL, organisme internacional de foment de l'aprenentatge al llarg de la vida constituït per governs regionals i locals d'Europa (Bèlgica), Instituto Professionale per l'Industria e l'Artigianiato, escola de formació professional (Itàlia),  Municipi noruec de Fjell,  Agència de desenvolupament regional de Kranj (Eslovènia), Solski Center Kranj, centre de formació de Kranj (Eslovènia) i l'Agència de Recerca d'Umbria (Itàlia). Objectiu del projecte: partint de la realitat que l'educació professional i vocacional no s'adapta del tot a les necessitats de les empreses, i que, en paral·lel, els centres urbans estan en moltes ciutats en procés de revitalització i redefinició, el projecte pretén aportar idees per reformular els plans educatius perquè s'adaptin millor a la nova realitat de les  empreses i doni més oportunitats als estudiants. Aquest projecte és finançat pel programa Erasmus + de la Comissió Europea.

 

PROJECTES FINALITZATS

Projecte "DSISCALE" - Supporting the scale and growth of Digital Social Innovation in Europe

Data: projecte iniciat el gener de 2018 i que finalitzarà el juny de 2019. Socis: liderat per NESTA, la Fundació d'Innovació del Regne Unit i té com a socis Waag Society (Països Baixos), WeMake (Itàlia), Gut.org - Better Place Lab - (Alemanya), Fundacja ePanstwo (Polònia), Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (Espanya) i Barcelona Activa (Espanya). Objectiu del projecte: la construcció de noves iniciatives i l'articulació de xarxa per al suport a la Innovació Social Digital a través de la generació de mapes d'agents, indicadors d'impacte, factors de creixement i reforç de  clústers. Web: Digital Social.

Projecte "COWORKMED"- Cofinançat pel programa Interreg Med - Social Innovation Network Of Coworking Clusters

Data: projecte iniciat a l'octubre de 2016 i que finalitzarà a l'abril del 2018. Socis: Agència de ciutats i territoris Mediterranis durables (AVITEM) que lidera el projecte, Regió Provence-Alpes-Côte d'Azur (França), Barcelona Activa, Barcelona International Business Accelerator (BIBA), IRIS SRL (Itàlia), Institute for Entrepreneurship Development (Grècia) i Razvvojna Agencija (Croàcia). Objectiu del projecte: el projecte té com a objectiu estudiar l'impacte econòmic i social dels espais de coworking. Es preveu realitzar un estudi comparatiu de l'oferta existents, la legislació i el funcionament d'aquests espais a les diferents regions participants i produir un pla de dinamització d'aquests espais. Alhora, es pretén determinar quins elements d'impuls de la innovació social es poden fer aflorar de l'entorn dels espais de coworking. Pressupost: 600.000 euros el projecte i 510.000 finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Document: Coworking in Catalonia.

Projecte "BOOSTINO" - Cofinançat pel programa URBACT de la Comissió Europea - Boosting Social Innovation

Data: projecte iniciat a l'octubre de 2016 i que finalitzarà a l'abril de 2018. Socis: Ajuntament de Gdansk (Polònia), Ajuntament de París (França), Ajuntament d'Estrasburg (França), Ajuntament de Torí (Itàlia), Ajuntament de Milà (Itàlia), Comtat de Skane Capital Malmö (Suècia), Ajuntament de Wroclaw (Polònia), Ajuntament de Baia Mare (Romania), Ajuntament de Braga (Portugal) i Barcelona Activa. Objectiu del projecte: partint de la col·laboració transnacional amb tots els membres del consorci cada ciutat definirà  un Pla d'Acció Integrat per al foment de la innovació social al seu territori, en base a les pròpies necessitats del territori i dels ciutadans.

Projecte "CREATIVE METROPOLES - Polítiques Públiques i Instruments de suport a les Industries Creatives (Programa INTERREG 4C de la Unió Europea)

Data: projecte iniciat al novembre de 2008 i que finalitzarà el setembre de 2011. Socis: Ajuntament de Riga (Letònia) que lidera el projecte, Barcelona Activa, Helsinki (Finlàndia), Tallin (Estònia), Vilnius (Lituània), Oslo (Noruega), Estocolm (Suècia), Varsòvia (Polònia), Amsterdam (Països Baixos), Birmingham (Regne Unit) i Berlín (Alemanya). Objectiu del projecte: crear un sistema flexible i eficient de suport públic local a les indústries creatives a les esmentades ciutats per tal de contribuir al desenvolupament sostenible a nivell local, nacional i Europeu. El projecte s'estructura en 5 temàtiques per l'intercanvi d'experiències, cadascuna dels quals és liderada per una ciutat: (1) Arquitectura de suport públic a les indústries creatives coordinada per Tallin, (2) Capacitat empresarial i d'internacionalització del sector coordinada per Estocolm, (3) Espai per les indústries creatives: creació de districtes urbans coordinada per Varsòvia, (4) Finançament de les empreses del sector coordinada per Birmingham i (5) Demanda de productes i serveis del sector de les indústries creatives coordinada per Helsinki.

Projecte "CLUSNET" - (Programa INTERREG IVC de la Unió Europea)

Data: projecte iniciat al juliol de 2008 i que finalitzarà el juny de 2011. Socis: Aglomeració del Gran Lió (França) que lidera el projecte, Barcelona Activa i les ciutats de Budapest (Hongria), Dortmund, Munic i Leipzig (Alemanya), Eindhoven (Països Baixos), Estocolm i Göteborg (Suècia), Helsinki (Finlàndia), Manchester (Regne Unit), així com la Xarxa EUROCITIES de grans ciutats europees. Objectiu del projecte: millorar l'efectivitat de les polítiques locals de suport a entorns empresarials en diverses regions europees, analitzant les polítiques de suport existents i fent recomanacions de millora. Un dels grans propòsits del projecte és reforçar l' enllaç i contacte entre aquestes concentracions empresarials europees, mitjançant la posada en marxa d'una plataforma digital comuna.

Projecte "Les noves tecnologies com a eina de consolidació i recolzament a les microempreses" (Programa URB-AL de la Unió Europea)

Data: projecte iniciat l'abril de 2005 i finalitzat el juliol de 2007. Socis: Barcelona Activa que ha liderat el projecte, les ciutats europees de Bilbao i Roma i les ciutats llatinoamericanes de Buenos Aires i La Plata a Argentina, Montevideo a Uruguai, i Santiago de Xile i El Bosque a Xile. Resultats del projecte: com a resultat del projecte les ciutats europees i llatinoamericanes participants disposen de quatre eines multimèdia que acompanyen el procés de creació i consolidació de la seves empreses (una eina d'avaluació de les idees de negoci, un sistema expert que facilita l'elaboració del pla d'empresa, una aplicació que permet analitzar les competències essencials per a tota persona emprenedora i una aplicació que permet a les empreses en fase de creixement, l'anàlisi autònoma de la seva situació i l'adequada planificació de la seva futura evolució). 

Projecte "Cibernarium, entorns pedagògics per a la divulgació i capacitació digital" (Programa @LIS de la Unió Europea)

Data: Projecte iniciat el novembre 2003 i finalitzat l'any 2007. Socis: Barcelona Activa que ha liderat el projecte, les ciutats llatinoamericanes de Sao Paulo i Porto Alegre a Brasil, Quito a Equador, David  a Panamà, la Regió del Maule a Xile i les ciutats Europees de Tampere a Finlàndia i Sant Sebastià a Espanya, així com la Regió belga de Brussel·les. Resultats del projecte: s'ha impulsat la cooperació entre la Unió Europea i Amèrica Llatina en l'àmbit de la societat de la informació, contribuint a reduir la fractura digital a tots dos territoris. Aquest projecte ha promogut la creació de més de nou Cibernariums - espais de difusió i capacitació digital a les esmentades ciutats i territoris. El projecte també ha tingut com a resultat l'elaboració d'innovadors continguts i serveis que han contribuït a millorar el coneixement, l'accés, l'ús i l'optimització de les TIC per part de treballadors, emprenedors, estudiants, artesans, aturats o persones amb risc d'exclusió.  

Projecte "PANEL" Fase II (Programa PAXIS Acció Pilot d'excel·lència en suport a la iniciativa emprenedora innovadora de la Direcció General d'Empresa de la Comissió Europea)

Data del Projecte: projecte iniciat el 2003 i finalitzat el desembre de 2005. Socis: Regió de Barcelona (representada per Barcelona Activa i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona), Milà (Itàlia), Dublín (Irlanda) i Munic (Alemanya),  Resultats del projecte: El projecte va assolir l'objectiu d'esdevenir un instrument de suport als joves emprenedors, cercant, identificant, donant a conèixer i promovent les iniciatives i bones pràctiques dutes a terme a les regions sòcies de la xarxa, considerades, totes elles, regions d'excel·lència de la Unió Europea en l'àmbit de la innovació i la creació d'empreses. Així, les regions participants en aquest projecte de cooperació internacional van promoure diferents trobades i sessions de treball conjuntes, en les quals van intervenir experts en diversos àmbits, amb l'objectiu d'elaborar estudis de benchmarking en àrees com el suport a la creació d'empreses des de la universitat, centres d'empresa i innovació, motivació i mobilització de l'esperit emprenedor entre els joves i foment del capital risc en la fase inicial de l'empresa. Amb aquest projecte, Barcelona Activa va donar a conèixer les millors pràctiques de l'àrea metropolitana en l'àmbit emprenedor, a la vegada que va entrar en contacte amb altres accions innovadores que li permeteren millorar l'oferta d'actuacions i programes per donar suport a la iniciativa emprenedora de la ciutat.

Projecte EXE-MORE (Programa Erasmus for Young Entrepreneurs de la DG Empresa i Indústria de la Comissió Europea). 

Durada:  el projecte s'inicia l'1 de gener del 2010 i finalitzarà 18 mesos més tard. Socis: Friuli Innovazione Research and Technology Centre (Itàlia), com a soci líder, I3P Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino (Itàlia), CICOM Organisation "Business Innovation Centre, (França), Barcelona Activa (Estat espanyol), Technology Park Ljubljana (Eslovènia), ITD Hungary Zrt "Hungarian Investment and trade development Agency (Hongria), IPN Association for Innovation and R&D in Science and Technology (Portugal), ICT Cluster Bulgaria (Bulgària), Agro Business Park (Dinamarca). Objectiu del projecte: donar als emprenedors i emprenedores i a les empreses recentment creades la possibilitat de realitzar una estada en una de les empreses dels entorns implicats en el projecte. Pel que fa als objectius quantitatius, EXE-MORE es proposa donar suport a la realització de 50 intercanvis. La darrera finalitat del programa és dotar a aquests emprenedors i emprenedores i a les empreses de les eines que en facilitin la internacionalització i, fomentant així el desenvolupament empresarial i l'emprenedoria innovadora. 

Projecte EMMA. (Programa Interreg IVB MED. Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea). 

Durada: el projecte s'inicia el mes de juny de 2010 i finalitzarà el mes de juny de 2012. Socis:  Regió d'Umbria (Itàlia) que lidera el projecte; Barcelona Activa; Sviluppumbria - Societat Regional per a la Promoció   del Desenvolupament Econòmic d'Umbria (Itàlia); Apid Impreditorialità Donna (Itàlia); Diputació de Granada (Espanya); Departament d'Empresa de la Prefectura d'Achaia (Grècia); Agència de Desenvolupament Local de Heraklion (Grècia);   ADRAL Agència de Desenvolupament Regional de l'Alentejo (Portugal) i APME Associació Portuguesa de Dones Emprenedores (Lisboa). Objectiu del projecte: enfortir les capacitats d'innovació de PIMES liderades per dones i millorar la seva presència als mercats nacional i internacional a través de la creació d'una xarxa transnacional pública-privada que sostingui l'emprenedoria femenina en àrees com l'assessoria legal, l'accés al finançament, la gestió de recursos humans, la utilització de les TIC , el màrqueting, el networking i el desenvolupament sostenible.

Projecte MED KED. (Programa Interreg IVB Med. Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea).   

Durada: el projecte s'inicia al juny de 2010 i finalitzarà al maig de 2013. Socis: ASTER S. Cons. p.a. (Itàlia) que lidera el projecte; Barcelona Activa; Província de Milà (Itàlia); Parc Tecnològic de Ljubljana (Eslovènia) i la Fundació Sophia Antipolis, (França). Objectiu del projecte:  Promoure la iniciativa emprenedora basada en l'economia del coneixement a les diferents regions participants, mitjançant la millora els seus perfils emprenedors i les seves respectives àrees de potencial, així com l'increment en la participació dels diferents actors implicats (govern, recerca, indústria, finances i organitzacions de suport) en l'elaboració de polítiques públiques de suport a la iniciativa emprenedora basada en l'economia del coneixement.

Projecte "ACCELMED - Acceleration for Mediterranean Companies" (Programa Interreg IVB MED de la Unió Europea)

Data: projecte iniciat el juliol de 2013 i que finalitzarà el desembre de 2014. Socis: Barcelona Activa, com a líder del projecte; ASTER S.Cons.p.a. (Itàlia); PROMOS Special Agency of the Milan Chamber of Commerce for International Activities (Itàlia); Parc Tecnològic de Ljubljana (Eslovènia); ANIMA Investment Network (França); Business Innovation Center Attika (Grècia). Objectiu del projecte: ACCELMED té com a objectiu fomentar la capacitat de créixer de les PIMEs del Mediterrani. Per fer-ho, els socis desenvolupen eines de cooperació transnacional que faciliten l'accés al finançament i donen suport a les estratègies d'internacionalització i d'acceleració empresarial. Entre les activitats que es desenvoluparan destaquen: l'organització set foros d'inversió transnacionals, l'articulació d'una xarxa de serveis de crosslanding i la posada en pràctica d'un programa d'acceleració empresarial.

Projecte "OPEN CITIES, Open innovation for future internet services in smart cities" - (Programa marc per a la Competitivitat i la Innovació -CIP- de la Unió Europea )

Data: el projecte va començar el noviembre de 2010 i va finalitzar el desembre de 2013. Socis: ESADE, que lidera el projecte (Espanya); Barcelona Activa (Espanya); Atos Origin (Espanya); Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (Espanya); DotOpen (Espanya); Tempos21 (Espanya); Ciutat d'Amsterdam (Holanda); Dutch (Holanda); Waag Society (Holanda); Berlín Government Senate (Alemanya); Fraunhofer Fokus (Alemanya); Cap Digital (França); Bearstech (França); Institut Telecom (França);Forum Virium (Finlàndia). Objectiu del projecte: promoure la integració de la innovació oberta al sector públic, amb la finalitat de que l'administració passi de ser proveïdora a facilitadora de serveis en un escenari de futur per esdevenir ciutats intel·ligents. Per fer-ho, s'identificquen idees i millors pràctiques sobre com aplicar la innovació oberta en el sector i es valida l'ús d'iniciatives de crowdsourcing, obertura de dades, xarxes de sensors i l'aprofitament de les ciutats com a laboratoris urbans per testejar les noves eines i procesos alhora que es promou el desenvolupament de serveis avançats basats en Internet.