saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a elaboració, coordinació i seguiment del Pla d'Impuls a l'Ocupació a Barcelona 2020-2021. COVID-19 ¿ Línia B

Missió del lloc de treball

Suport tècnic a l'elaboració, coordinació, actualització mesures i seguiment del Pla d'Impuls a l'Ocupació a Barcelona 2020-2021

Responsablilitats

- Suport a l'elaboració i planificació global del Pla, així com de les mesures incloses, i confecció calendari de treball per fases.
- Identificació continuada de necessitats a partir del seguiment i actualització d'indicadors quantitatius i qualitatius sobre l'impacte del COVID-19 en col·lectius i sectors d'activitat laboral, així com de diferents fonts aportades per agents membres dels espais de governança existents.
- Participació i suport als espais de governança i/o grups de treball que es constitueixin.
- Disseny d'actuacions i suport a la planificació per a la seva execució: nou programa de xoc d'atenció i acompanyament a les persones, entre altres que s'acordin.
- Impuls de nous instruments de governança i/o plans de xoc específics per col·lectius: Pla de Xoc Ocupació juvenil, Pla de Xoc Foment Ocupació persones amb Discapacitat, entre altres.
- Disseny de la metodologia de seguiment i avaluació global del Pla. L'avaluació tindrà en compte també els indicadors que determini el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
- Suport a la confecció d'informes parcials, intermedis i finals.
- Suport a la comunicació del Pla i de les mesures que se'n derivin.

Titulació requerida

Estudis universitaris de grau en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, preferentment en Ciències polítiques i gestió pública, Econòmiques, Sociologia o similar.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del desenvolupament local, l'anàlisi i avaluació de polítiques públiques d'ocupació, mercat de treball  i estudi sectors laborals, prospecció empresarial, els recursos humans i les tècniques de motivació i coordinació d'equips de treball.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes, preferentment l'anglès

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència en el disseny, planificació i elaboració de plans, programes o projectes vinculats amb l'ocupabilitat de les persones, el desenvolupament local, l'anàlisi i interpretació de dades del mercat de treball i/o les polítiques actives d'ocupació.

Tipus de contracte

Obra o Servei

Altres dades de contractació

TIPUS DE CONTRACTE: Obra o Servei vinculat a la RESOLUCIÓ per la qual s'atorguen els ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, regulats al Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Segons el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, caldrà que les persones seleccionades estiguin prèviament inscrites com a Demandants d'Ocupació.
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 12 mesos a partir de la data de contractació
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Prof. I. Niv. Sal. 4. 37.850,33 € bruts anuals

Data límit CV

19/10/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC SEGUIMENT PLA IMPULS.pdf TEC SEGUIMENT PLA IMPULS.pdf