saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a execució i coordinació mesures Pla Impuls Ocupació (línia A)

Missió del lloc de treball

Suport tècnic a l'execució, coordinació i seguiment de mesures del Pla d'Impuls a l'Ocupació a Barcelona 2020-2021

Responsablilitats

- Execució, coordinació i seguiment de les mesures i programes  del Pla d'Impuls a l'Ocupació a la ciutat de Barcelona degut a l'impacte Covid.
- Confecció de cronogrames i dimensionament d'objectius segons les mesures acordades.
- Disseny d'actuacions i suport a la planificació per a la seva execució: nou programa de xoc d'atenció i acompanyament a les persones en situació atur, suport al disseny i implementació de projectes d'ocupació en sectors estratègics entre altres que s'acordin.
- Coordinació amb equips implicats, tant interns com externs.
- Executar, d'acord a les directrius rebudes les accions, serveis o programes de foment  i reactivació de l'ocupació.
- Participar en el disseny de nous projectes d'ocupació i acompanyament a la inserció laboral, així com de noves metodologies on i off line.
- Concreció d'agrupacions d'agents col·laboradors per projectes o mesures.
- Definició models i seguiment indicadors per actuacions.
- Confecció informes d'execució i memòries d'activitats de diferents projectes i programes en el marc del Pla Impuls a l'ocupació

Titulació requerida

Estudis universitaris de grau en la branca de les Ciències Socials i Jurídiques, preferentment en Ciències polítiques i gestió pública, Econòmiques, Sociologia o similar.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del desenvolupament local, polítiques públiques d'ocupació, processos d'orientació professional, mercat de treball i sectors laborals, prospecció d'empreses i tendències en l'àmbit de recursos humans, gestió de recursos humans, tècniques de motivació i coordinació d'equips de treball.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes, preferentment l'anglès

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència en l'execució tècnica, coordinació i seguiment de plans, programes o projectes vinculats amb l'ocupabilitat de les persones, el desenvolupament local i les polítiques actives d'ocupació.

Tipus de contracte

Obra o Servei

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: 2 places
TIPUS DE CONTRACTE: Obra o Servei vinculat a la RESOLUCIÓ per la qual s'atorguen els ajuts destinats al finançament per a l'elaboració i l'execució dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19, regulats al Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.
Segons el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, caldrà que les persones seleccionades estiguin prèviament inscrites com a Demandants d'Ocupació.
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 12 mesos a partir de la data de contractació
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Prof. I. Niv. Sal. 4. 37.850,33 € bruts anuals

Data límit CV

19/10/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC EXECUCIO PLA IMPULS.pdf TEC EXECUCIO PLA IMPULS.pdf