saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Prospecció Programes Singulars

Missió del lloc de treball

Implementar les accions previstes en el programa adscrit per tal de contribuir a la millora de l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de les persones joves en situació d'atur i/o millora de l'ocupabilitat

Responsablilitats

En relació amb els Projectes Singulars en el marc de la Garantia Juvenil,
- Distribució d'informació sobre el programa a les empreses identificades com a possibles col·laboradores, amb documentació divulgativa, newsletters i e-mails, missatges en webs corporatius i presentacions digitals i concertació de visites a empreses col·laboradores.
- Intermediació laboral. Acompanyament en la identificació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball. Definició acurada dels perfils demandats per les empreses d'acord amb les competències necessàries i, si escau, reajustament d'aquests perfils d'acord amb les necessitats de les empreses.
- Recolzar la tasca del personal tutor per facilitar el trànsit dels i les participants cap a la inserció en el món laboral.
- Programar  i dinamitzar mòduls i activitats específiques sectorials, del mercat laboral i de les ocupacions, per promoure el coneixement de les demandes del mercat de treball i per afavorir la inserció dels/les joves participants.
- Organitzar accions que promoguin l'aproximació de les empreses i els/les joves: activitats de networking i  reclutament, interview speed dating, xerrades de professionals ...
- Participar en la implementar les accions previstes en el programa objecte d'intervenció: captació i selecció de participants, organització, seguiment i/o impartició de sessions grupals; recerca de feina..
- Coordinar-se amb els equips tècnics del projecte i d'altres àrees de Barcelona Activa, i amb les entitats i recursos externs complementaris per als participants.
- Fer el seguiment dels usuaris en la fase de pràctiques en empreses,  l'acompanyament a la inserció i el seguiment posterior dels i les participants inserits en el mercat laboral.
- Participar, segons els requeriments del Programa, en la derivació, adaptació i integració dels/de les participants en l'empresa contractant, coordinant i supervisant de forma conjunta amb el tutor designat per l'empresa el procés d'aprenentatge al llarg del contracte laboral previst.
- Potenciar la recerca activa de feina fent especial èmfasi en  l'ús de les  Tecnologies de la Informació i Comunicació i les aplicacions multimèdia pròpies de Barcelona Activa.
- Realitzar tasques d'intermediació i de prospecció d'empreses, vetllant per l'adequació dels diferents perfils professionals del projecte a les vacants d'ofertes que s'identifiquin, en coordinació amb la Direcció de Serveis a l'Empresa i concretar els plans formatius de cada lloc de treball en el cas que correspongui.
- Gestionar ofertes de feina, intermendiant entre les necessitats de les empreses i les persones candidates, dissenyant accions formatives adhoc a l'oferta per augmentar l'ocupabilitat dels candidats i candidates.
- Recerca d'empreses i institucions per a la realització de pràctiques formatives.
- Fer seguiment de les persones insertades o en pràctiques a les empreses, quan sigui necessari.
- Elaborar informes, memòries i indicadors de seguiment i impacte de les diferents actuacions relacionades amb el Programa.
- Generar continguts i coneixement relacionats amb l'orientació professional, el mercat de treball, sectors econòmics i tendències del món laboral i els recursos humans. Actualitzar permanentment i aprofundir sobre aquests coneixements.
- Gestionar la informació i documentació del programa segons els procediments i eines informàtiques de Barcelona Activa i del Servei d'Ocupació de Catalunya per la correcta gestió i justificació de les accions.

Titulació requerida

Grau universitari, preferentment en la branca de les Ciències Socials: psicologia, psicopedagogia, pedagogia, ciències humanes o similar

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del desenvolupament local, polítiques d'ocupació, processos d'orientació i tutorització, mercat i sectors professionals, gestió formació, prospecció empreses i reclutament, els recursos humans i les tècniques de motivació.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el domini d'altres idiomes, especialment de l'anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes ocupacionals adreçats a persones en situació d'atur, preferentment col·lectiu de joves.

Tipus de contracte

Obra o Servei a temps parcial (75% jornada), vinculat a la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Resolució TSF/3520/2019)

Altres dades de contractació

INICI CONTRACTE: 01-10-2020
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 31-07-2021
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup. Prof. 2. Niv. Sal. 5. 25.116,70 € bruts anuals (equivalent al 75% del sou corresponent a un treballador a jornada complerta)

Data límit CV

16/09/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC PROS SINGULARS.pdf TEC PROS SINGULARS.pdf