saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a de formació Projectes Singulars

Missió del lloc de treball

Executar les activitats de formació adreçades a persones joves en situació d'atur que es planifiquen en el marc dels Projectes Singulars per tal de millorar la seva ocupabilitat i afavorir el seu accés, permanència al mercat de treball, i/o retorn al Sistema Educatiu, relacionades amb la Millora Professional, la Recerca d'Ocupació, i tota aquella activitat formativa que correspongui a la Direcció de Programes Transversals i s'orienti a polítiques d'Ocupació

Responsablilitats

- Executar, d'acord amb les directrius de la Responsable de Programes per a Col·lectius Específics o amb la persona que hi delegui, les accions formatives que es realitzin en el marc de la convocatòria de Projectes Singulars .
- Participar en la revisió dels programes formatius, valoració de la solvència dels experts, calendarització de les accions, així com col·laborar en la proposta de noves accions formatives..
- Mantenir una relació habitual amb els formadors implicats en el funcionament de les activitats.
- Coordinació amb l'equip tècnic d'orientació i de prospecció dels Projectes Singulars per tal d'afavorir la derivació dels usuaris i de les usuàries dels projectes a les accions formatives del programa i a les ofertes de feina de les empreses.
- Resoldre possibles incidències del funcionament de les activitats de formació per a l'ocupació, els espais, equipaments i continguts de formació. Assegurar el seguiment qualitatiu de les activitats, participant en el sistema de qualitat establert.
- Participar en l'elaboració de les memòries periòdiques que es realitzen dels Projectes Singulars així com en la revisió i anàlisis dels indicadors d'activitat del programa.

Titulació requerida

Formació universitària de grau mig, preferentment en la branca de les Ciències socials i Jurídiques, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Enginyeries o altres llicenciatures tècniques

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en noves tecnologies de la informació i /o en Qualitat aplicada a la formació
Es valorarà coneixements en l'àmbit de la formació ocupacional

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència en l'execució tècnica i administrativa de programes de formació
Es valorarà experiència en l'àmbit de la formació ocupacional

Tipus de contracte

Obra o Servei vinculat a la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Resolució TSF/3520/2019)

Altres dades de contractació

INICI CONTRACTE: 01-10-2020
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 31-07-2021
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup. Prof. 2. Niv. Sal. 5. 33.488,93 € bruts anuals

Data límit CV

16/09/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC FORM SINGULARS.pdf TEC FORM SINGULARS.pdf