saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a junior de projectes de formació digital

Missió del lloc de treball

Dissenyar i executar l'oferta formativa tecnològica presencial i en línia i les accions de divulgació adreçada a reduir l'escletxa digital, tant pel que fa al foment de les vocacions científiques i tecnològiques com a l'alfabetització digital que es desenvolupen sota el paraigües del Cibernàrium de Barcelona Activa.

Responsablilitats

- Participar en les diferents fases de disseny i desplegament de l'oferta formativa tant presencial com en línia: avaluació de la necessitat, disseny dels productes, seguiment i control del desenvolupament i de la implementació, avaluació, i impacte final.
- Participar en el comitè editor dels diferents programes de formació tecnològica vinculats al foment vocacions científiques i tecnològiques i alfabetització digital. 
- Participar en la programació periòdica (trimestral, semestral, anual) de les activitats formatives, aplicant rigor metodològic i procediments establerts. 
- Col·laborar en la comunicació de les activitats del programa formatiu mitjançant els canals propis (web, butlletins, xarxes socials, etc).
- Vetllar per la qualitat i l'acompliment dels objectius formatius. 
- Participar en la gestió i la curació de continguts digitals i de la web, així com en l'aplicació de millores d'usabilitat i noves funcionalitats, en col·laboració amb el departament de Sistemes d'Informació.   
- Participar en el procés de selecció i contractació d'empreses proveïdores de formació i garantir l'actualització i la qualitat dels materials vinculats a la formació i suports didàctics utilitzats (documentació escrita, materials visuals, metodologia, vídeos, Mooc's, etc.).
- Donar suport administratiu en la gestió del programa formatiu per garantir el correcte desenvolupament i justificació.
- Participar en l'elaboració de les memòries d'activitats i informes periòdics dels diferents serveis de formació.
- Donar suport a projectes i serveis transversals de la Direcció Operativa de Formació i Innovació.

Titulació requerida

Formació universitària de grau en la branca de les Ciències socials, preferentment en pedagogia, sociologia o similar.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional a nivell de màster o postgrau en metodologies formatives i processos de qualitat aplicats a la formació, i en curació de continguts formatius i gestió de continguts web.
Es valorarà formació addicional o coneixements demostrables en tecnologies de la informació (web 2.0, xarxes socials, eines al núvol, nocions de programació, ciberseguretat, usabilitat, gestió de projectes web o altres.)
Es valorarà formació en gestió de projectes a través de metodologies Agile.
Es valorarà coneixements sobre metodologies innovadores d'aprenentatge i nous formats formatius.
Imprescindible domini d'eines ofimàtiques.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'anglès, parlat i escrit

Experiencia

Es valorarà experiència laboral en curació de continguts formatius, gestió de continguts web, usabilitat i/o webmaster (contracte laboral o Conveni de Col·laboració amb Empreses).
Es valorarà experiència en desenvolupament de projectes de formació tecnològica i metodologies innovadores.
Es valorarà experiència en procediments de gestió i contractació pública.

Tipus de contracte

Contracte en pràctiques

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits:
No haver realitzat cap altra contractació laboral en pràctiques en relació a la titulació demanda
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis de grau o màster
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos, prorrogable fins un màxim de 2 anys
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup. Prof. II. Niv. Sal. 5. 28.465,59 € bruts anuals pel 85% de la jornada 1er any a temps complert

Data límit CV

21/09/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC JUNIOR PROJECTES FORMACIO DIGITAL.pdf TEC JUNIOR PROJECTES FORMACIO DIGITAL.pdf