saltar navegació

Menú principal

Tècnic-a junior de procediments i contractació de Compres

Missió del lloc de treball

Donar suport a la digitalització dels processos de contractació del departament de Compres i Serveis Generals de la Direcció de Recursos Econòmics de Barcelona Activa

Responsablilitats

- Analitzar els processos i les dinàmiques de funcionament intern per tal d'incrementar l'eficiència i l'eficàcia millorant la qualitat del servei prestat per el departament, donant suport en la revisió de tots els processos de compra i contractació del departament des de la vessant jurídica dels mateixos.
- Impulsar i promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els circuits  de compra i contractació del departament assegurant el compliment amb la normativa vigent
- Donar suport a la digitalització de tots aquests processos de contractació tant en el disseny com en la posterior implementació dels nous aplicatius a nivell del departament
- Col·laborar en la implementació i integració del sistema SAP a nivell d'empresa, especialment en l'adequació a la normativa vigent de tot el mòdul de compres.
- Donar suport en la implementació de la nova plataforma digital de contractació pel que fa al departament de Compres i Serveis Generals
- Elaborar i impulsar el desenvolupament de projectes de modernització i millora del departament
- Suport en la implementació d'eines de gestió per al seguiment, l'avaluació i millora de la qualitat de l'activitat dels serveis.
- Participar, especialment des de la vessant jurídica, en totes aquelles tasques pròpies del departament de Compres i Serveis Generals

Titulació requerida

Màster d'advocacia

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del Dret administratiu o mercantil.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà. Es valorarà el coneixement d'idioma anglès

Experiencia

Es valorarà experiència a nivell  de Tècnic-a jurídic/a (contracte laboral ó Conveni de Col·laboració)

Tipus de contracte

Contracte laboral en pràctiques

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits :
No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb diversitat funcional) des de la finalització dels estudis universitaris
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció 
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys 
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup professional II; nivell salarial 5; 26.492,04 € bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert

Data límit CV

25/05/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC JUNIOR PROCEDIMENTS V2.pdf TEC JUNIOR PROCEDIMENTS V2.pdf