saltar navegació

Menú principal

Tècnic-a especialista en UX experience i innovació per a startups.

Missió del lloc de treball

Promoure la creació i el creixement d'empreses innovadores i dinamitzar l'entorn econòmic de la ciutat, a través de l'accés a metodologies i eines tecnològiques que permetin millorar els productes de les startups i molt especialment en l'àmbit del disseny, usabilitat i accessibilitat.

Responsablilitats

- Col·laborar en la elaboració de continguts i nous serveis d'innovació empresarial per empreses de recent creació, per tal d'accelerar i millorar la seva sortida al mercat. Aquest/a Tècnic/a se centrarà especialment en crear metodologies i entorns de prova per a validar nous productes i serveis de les empreses usuàries dels Serveis de Barcelona Activa.
- En el cas concret de l'UXLab de Barcelona Activa: difondre els serveis, activitats i programes relacionats directa o indirectament amb el UX Lab, tot establint les derivacions necessàries si s'escauen.
- Participar en els processos de detecció, anàlisi i filtratge de projectes/empreses per tal de detectar quins serien susceptibles de participar en els diferents serveis, activitats i programes vinculats al UX Lab
- Informar, assessorar i fer el seguiment dels projectes/empreses que faran ús del UX Lab
- Impartir formació com a part de les tasques de sensibilització a les empreses en matèria de UX, usabilitat i accessibilitat
- Participar en el disseny del full de ruta que hauran de seguir els projectes/empreses per accedir als serveis, activitats i programes vinculats al UX Lab
- Elaborar el diagnòstic i conceptualització UX dels projectes/empreses usuàries del servei en funció de les seves necessitats particulars
- Dinamitzar grups focals i conduir els tests de proves del UX Lab
- Gestionar la documentació associada als processos tant interns com externs relacionats directa o indirectament amb el UX Lab
- Realitzar amb proveïdors externs les gestions necessàries per tal de garantir en tot moment un correcte funcionament del UX Lab i de la prestació de serveis, activitats i programes inherents
- Dinamitzar tant on-line com off-line les comunitats formades en el marc del UX Lab
- Col·laborar en el disseny i posada en marxa d'altres Serveis Innovadors, vinculats amb tecnologies emergents, que afavoreixin el testeig i la validació de nous productes i serveis de les empreses usuàries de Barcelona Activa

Titulació requerida

Formació universitària de grau, preferentment en estudis de la branca d'enginyeries o altres llicenciatures tècniques

Formació addicional

Es valorarà formació a nivell de màster i postgrau en làrea d'empresa.
Es requereixen coneixements d'eines (especialment Tobii) i tècniques de UX, metodologies de prova i sistemes d' usabilitat i accessibilitat.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès. Es valorarà el coneixements d¿altres idiomes.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en alguna de les àrees de disseny UX, comptant amb una base sòlida de disseny centrat en usuari/a, metodologies de prova i sistemes d'usabilitat i accessibilitat 
Imprescindible experiència en l'ús de software UX, programes de wireframing, elaboració d'informe heurístics i conducció de proves en un entorn de laboratori UX

Tipus de contracte

Indefinit

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ : Núm. de places: 1
INICI CONTRACTE : Finalització del procés de selecció    
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL : Grup 1. Nivell salarial 4. 37.108,17 € anuals.

Data límit CV

15/01/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC UX.pdf TEC UX.pdf