saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a especialista de programes per a Startups i foment dels ecosistemes emprenedors.

Missió del lloc de treball

Desenvolupar una oferta de nous serveis i actuacions de suport al llançament i creixement d'startups, on la innovació i la tecnologia juguen un paper crític.
Contribuir a la dinamitzar l'ecosistema d'startups de la ciutat (local) i internacional i al posicionament de Barcelona com a referent en termes d'emprenedoria i innovació.

Responsablilitats

- Participar en la definició de l'estratègia de foment de l'ecosistema d'startups des del punt de vista de la promoció econòmica. Aquesta responsabilitat inclou, entre d'altes, les següents tasques: identificació de les oportunitats de col·laboració i dels seus socis; desenvolupament i manteniment de les relacions amb els socis col·laboradors; participació en l'execució del projectes (locals i internacionals) derivats de dites col·laboracions.
- Gestionar la participació institucional de Barcelona Activa a xarxes internacionals especialitzades en el suport a startups.
- Participar en el disseny, planificació i execució de programes per a startups. Aquesta responsabilitat inclou, entre d'altres, les següents tasques: participació en els processos de detecció, anàlisi i filtratge d'startups  susceptibles de participar als programes; facilitar informació, assessorament i fer el seguiment de les startups participants als programes; execució d'accions de dinamització de la comunitat emprenedora.
- Participar en el disseny de processos i indicadors de seguiment i qualitat. Elaborar memòries d'activitat i justificacions econòmiques dels programes.
- Donar suport en l'elaboració dels plecs de condicions de les licitacions d'activitat o dels documents de contractació necessaris.

Titulació requerida

Formació universitària de grau en la branca de les ciències socials, preferentment en Economia, Administració i Direcció d'empreses, Empresarials i/o Dret

Formació addicional

Es valorarà formació addicional a nivell de màster o postgrau en l'àmbit empresarial i/o en el de desenvolupament local.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en àrees vinculades a l'assessorament i suport a startups, així com en la gestió i coordinació d'activitats per fomentar els ecosistemes emprenedors.

Tipus de contracte

Indefinit

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ : Núm. de places: 1
INICI CONTRACTE : Finalització del procés de selecció    
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL : Grup 1. Nivell salarial 4. 37.108,17 € anuals.

Data límit CV

15/01/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC STARTUPS.pdf TEC STARTUPS.pdf