saltar navegació

Menú principal

Tècnic-a especialista en projectes de formació tecnològica i transformació digital.

Missió del lloc de treball

Gestionar els serveis i projectes de formació digital del Cibernàrium, adreçats a professionals, empreses i a la ciutadania en general.
Dissenyar, gestionar i coordinar els diferents catàlegs d'activitats
que faciliten la formació continua en competències digitals en un entorn de transformació digital. 
Addicionalment des d'aquest lloc de treball també es contribueix a difondre tecnologies emergents dins del sector TIC a través de diferents formats.

Responsablilitats

- Dissenyar, planificar i coordinar l'execució dels projectes de talent digital i formació tecnològica (online i offline) del Cibernarium.
- Participar en la coordinació i execució dels esdeveniments de  divulgació de tecnologies emergents i transformació digital. 
- Participar en les diferents fases de disseny i desplegament de l'oferta formativa: avaluació de la necessitat, disseny dels productes, seguiment i control del desenvolupament i la implementació i avaluació.
- Contribuir a definir els indicadors i criteris d'avaluació d'impacte i revisar els procediments establerts per tal de garantir la millora continuada.
- Coordinar la comunicació de les activitats del catàleg formatiu mitjançant els canals propis (web, butlletins, xarxes socials, etc).
- Contribuir al manteniment,  la millora de l'usabilitat i l'experiència d'usuari de les plataformes del Cibernàrium (web,  LMS) així com crear i actualitzar continguts.  Participar en la conceptualització i disseny d'aplicatius vinculats a l'activitat formativa. 
- Elaborar tota la documentació necessària pel desenvolupament dels projectes (plecs, convenis, contractacions, acords col·laboració, memòries, etc)
- Vetllar per la millora contínua de les eines de gestió assegurant mètodes àgils i l'aplicació de tecnologies innovadores.
- Participar i col·laborar en els diferents projectes de la Direcció Operativa de Formació i Innovació, així com  treballar conjuntament amb altres equips tècnics municipals,  altres agents de l'ecosistema i en entorns de treball transversals de Barcelona Activa.

Titulació requerida

Formació universitària de grau en estudis de la branca de les ciències socials, preferentment en Periodisme i/o Comunicació.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional a nivell de Màster o postgrau  relacionada amb formació, metodologies d'aprenentatge innovadores, eines tecnològiques, entorns digitals i/o gestió de projectes de transformació digital. Imprescindible formació o coneixements demostrables en tecnologia aplicada (web 2.0, xarxes socials, eines al núvol, mobilitat, seguretat, programació i altres.)

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement de la llengua anglesa.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en l'organització, disseny, planificació i gestió econòmica i administrativa de projectes relacionats amb el talent digital, la formació tecnològica i la transformació digital.
Es valorarà experiència en projectes orientats a  l'adquisició i millora de competències digitals per a la ciutadania.
Es valorarà també experiència en la gestió pedagògica i tecnològica de projectes i eines de formació online.

Tipus de contracte

Indefinit

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ : Núm. de places: 1
INICI CONTRACTE : Finalització del procés de selecció
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL : Grup 1. Nivell salarial 4. 37.108,17 € anuals.

Data límit CV

15/01/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC PROJECTES FORMACIO TECNOLOGICA TRANSFORMACIO.pdf TEC PROJECTES FORMACIO TECNOLOGICA TRANSFORMACIO.pdf