saltar navegació

Menú principal

Tècnic-a especialista en projectes de formació tecnològica innovadors i tecnologies emergents.

Missió del lloc de treball

Dissenyar, gestionar i coordinar projectes de formació tecnològica innovadors ' tant online com offline- que fomentin el talent digital i donin resposta a la demanda de perfils digitals de les empreses  i contribueixin a millorar les competències digitals de la ciutadania.
Posar el focus en la prospecció de les tendències tecnològiques per crear programes formatius que s'avancin a la demanda del mercat i a la implementació de tecnologies emergents.

Responsablilitats

 - Dissenyar, planificar i coordinar l'execució dels projectes de talent digital i formació tecnològica (online i offline).
- Promoure aliances i col·laboracions amb agents de l'ecosistema digital.
- Fer prospecció de les empreses de l'ecosistema TIC de la ciutat que tenen necessitats de contractació de perfils tecnològics i dissenyar, planificar i coordinar la vinculació d'aquestes empreses amb el talent digital.
- Participar en el disseny i execució dels esdeveniments de difusió i disseminació de tecnologies emergents (masterclass, meetup, hackatons, etc)  i captació de talent digital (speed dating).
- Contribuir a definir els indicadors i criteris d'avaluació d'impacte i revisar revisant els procediments establerts per tal de garantir la millora continua.
- Elaborar tota la documentació necessària pel desenvolupament dels projectes (plecs, convenis, contractacions, acords col·laboració, memòries, etc)
- Vetllar per la millora contínua de les eines de gestió assegurant mètodes àgils i l'aplicació de tecnologies innovadores.
- Participar i col·laborar en els diferents projectes de la Direcció Operativa de Formació i Innovació, així com  treballar conjuntament amb altres equips tècnics municipals,  altres agents de l'ecosistema i en entorns de treball transversals de Barcelona Activa.

Titulació requerida

Formació universitària de grau, preferentment en estudis de la branca de les humanitats, ciències socials o enginyeria.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional a nivell de Màster o postgrau  relacionada amb la innovació i/o tecnologia  i amb la gestió de projectes de formació tecnològica.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement de la llengua anglesa.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en l'organització, disseny, planificació i gestió econòmica i administrativa de projectes relacionats amb el talent digital i la formació tecnològica.
Es valorarà experiència relacionada en projectes de formació vinculats a llenguatges de programació i/o tecnologies emergents.

Tipus de contracte

Indefinit

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ : Núm. de places: 2
INICI CONTRACTE : Finalització del procés de selecció
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL : Grup 1. Nivell salarial 4. 37.108,17 € anuals.

Data límit CV

15/01/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC PROJECTES FORMACIO TECNOLOGICA INNOVADORS.pdf TEC PROJECTES FORMACIO TECNOLOGICA INNOVADORS.pdf