saltar navegació

Menú principal

Tècnic-a de suport de projectes de desenvolupament informàtic - novembre

Missió del lloc de treball

Garantir i millorar la qualitat de les aplicacions de negoci disponibles i la de futurs desenvolupaments, segons mètriques establertes, prioritzant i focalitzant en la prevenció enlloc de la resolució.

Responsablilitats

- Ajustar plans de proves a les necessitats de cada aplicació, així com a las noves funcionalitats que tant negoci com Departament de Sistemes d'Informació es vagin requerint.
- Minimitzar el risc d'errors, i altres deficiències quan la solució arribi a explotació.
- Verificar que la Integració contínua s'està implementant segons l'establert per BA.
- Control de documentació relacionada amb el software desenvolupat, així com els canvis realitzats sobre la mateixa.
- Possibilitat de donar suport a les persones usuàries en l'execució dels casos de proves.
- Participar en la transformació digital del Departament de Sistemes d'Informació.

Titulació requerida

Titulació de Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Organització de les TIC, Tècniques d'Aplicacions de Software o experiència equivalent.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en sistemes de qualitat i en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions en integració contínua.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès tècnic orientat a les TIC. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.

Experiencia

Imprescindible nivell alt de català, castellà i anglès tècnic orientat a les TIC. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.

Tipus de contracte

Contracte indefinit. Jornada completa.

Altres dades de contractació

INICI CONTRACTE: A partir del 2-01-2020
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup prof. II. Nivell Salarial 5 (32.832,29 € anuals)

Data límit CV

15/12/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TECNIC SUPORT PROJECTES DESENVOLUPAMENT INFORMATIC.pdf TECNIC SUPORT PROJECTES DESENVOLUPAMENT INFORMATIC.pdf