saltar navegació

Menú principal

Administratiu/va junior setembre 2019

Missió del lloc de treball

Donar suport administratiu en el processos i àmbits de treball definits en el  Departament corresponent

Responsablilitats

- Donar suport administratiu al departament corresponent en la realització de fotocòpies, enquadernacions, suport en el mecanografiat de documents, faxos, correu, mailing, correspondència, etc.
- Donar suport administratiu als processos de gestió i documentació administrativa, propis del departament corresponent
- Donar suport administratiu en l'organització d'activitats
- Fer l'atenció telefònica a empreses clients i proveïdores
- Mecanitzar les dades relatives a la gestió del departament corresponent
- Donar suport a l'organització de l'arxiu físic i digital de la documentació generada des de l'àrea corresponent
- Donar suport administratiu a l'equip tècnic i administratiu

Titulació requerida

Cicle formatiu de Grau superior en Administració i gestió o similar

Idiomes

Imprescindible nivell alt català i castellà

Experiencia

Es valorarà experiència a nivell administratiu i d'atenció al públic (contracte laboral ó Conveni de Col·laboració amb Empreses).

Tipus de contracte

Contracte laboral en pràctiques

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits :
No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis de formació professional de grau superior en Administració i gestió
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció i inici de les vacants
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Administratiu/va Júnior; Grup professional IV; Nivell salarial 9; 16.449,39 € bruts anuals (salari equivalent al 85% del salari del NS.)

Data límit CV

14/10/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Admin Junior setembre 2019.pdf Admin Junior setembre 2019.pdf