saltar navegació

Menú principal

Expert/a Docent especialitat d'Ecojardineria. Casa d'Oficis Barris Sostenibles i amb oportunitats per els/les joves

Missió del lloc de treball

Disseny, implementació i execució del programa d'aprenentatge de l'especialitat per aconseguir l'objectiu formatiu propi de l'acció.

Responsablilitats

Les responsabilitats d'aquest lloc de treball són, entre d'altres, les següents:
- Participar en el disseny i temporalització del programa formatiu de l'especialitat.
- Implementació del programa d'aprenentatge de la seva especialitat.
- Proposar actuacions externes que completin i ampliïn la formació dels alumnes (visites, fires, exposicions, ponències, monogràfics, etc.).
- Coordinar i dirigir l'equip humà d'alumnes- treballadors/res del seu mòdul.
- Dissenyar metodologies adequades a cada matèria i adaptades al col·lectiu participant amb la supervisió de la direcció.
- Controlar la qualitat dels productes i/o serveis realitzats pels alumnes- treballadors/res del seu mòdul.
- Avaluar i col·laborar en el seguiment individualitzat dels alumnes- treballadors que té al seu càrrec. Vetllar pel bon clima laboral i satisfacció dels alumnes- treballadors,  així com col·laborar en la proposta de possibles canals d'inserció laboral propis de l'especialitat.
- Preveure amb temps i sol·licitar el material necessari (pràctiques, pedagògic i didàctic) pel desenvolupament del programa formatiu, juntament amb la direcció de la Casa d'Oficis.
- Controlar i actualitzar l'inventari de material, recursos i eines didàctiques del mòdul.
- Informar-se, formar-se, ensenyar i seguir les normes i mesures de prevenció i salut necessàries en cada situació de treball

Titulació requerida

Cicle formatiu de grau superior o altres estudis en relació amb l¿especialitat o experiència equivalent

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en :
- Formació reglada i/o no reglada en l'especialitat professional a impartir

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en la pròpia especialitat.
Es valorarà experiència en :
- Formació d'aprenents en Escoles Taller/Cases d'Ofici/Tallers d'Ocupació/ Accions en sectors emergents que combinen la formació i la contractació.
- Coneixements i experiència mínima de dos anys en el manteniment d'espais verds enjardinats, places, espais públics i jardineria d'interior.
- Coneixements i experiència mínima de dos anys en la instal·lació de reg, manipulació d'eines manuals i maquinària com: desbrossadora, motoserra, motoserra de perxa, motocultor, tallagespes, etc.  
- Coneixements en l'aplicació de productes fitosanitaris en espais enjardinats.
- Formació d'aprenents en context productiu.
- Col·lectiu de joves
- Treball en equip

Tipus de contracte

Interinitat (baixa IT)

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ:  Contractació condicionada als criteris establerts pel Grup Mixt corresponent als projectes d'Accions en sectors emergents que combinen la formació i la contractació, en el marc del programa Treball als Barris .
Nº de places: 1
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de baixa per IT i com a màxim el 29/12/2019
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional III; nivell salarial 6; 26.886,82 € bruts anuals

Data límit CV

22/09/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

ECOJARDINERIA.pdf ECOJARDINERIA.pdf