saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a de sistemes d'informació júnior

Missió del lloc de treball

Donar suport al departament, tot impulsant les accions necessàries per a la implantació d'un sistema d'integració continua per a les aplicacions disponibles a l'organització.

Responsablilitats

- Proposar millores en el desenvolupament de programari a través d'arquitectures que suportin la integració amb les noves eines establertes en el procés d'integració continua.
- Participar en la implantació del sistema d'integració contínua de la Direcció de sistemes d'informació de Barcelona Activa.
- Gestionar les eines d'Integració continua.
- Participar en l'automatització dels processos necessaris per assegurar la qualitat i el cicle de vida del programari.
- Participar en la definició i la monitorització de mètriques aplicables al sistema d'integració contínua.
- Col·laborar en l'actualització i modernització tecnològica de les aplicacions.
- Participar en la transformació digital de la Direcció de sistemes d'informació
- Participar en les tasques de seguiment dels contractes de manteniment extern que garanteixen la continuïtat dels serveis
- Participar en les tasques de seguiment de projectes de desenvolupament de programari, tot donant suport a les empreses desenvolupadores i als product owners
- Participar en l'assegurament de la qualitat dels sistemes i les aplicacions desenvolupades a Barcelona Activa.

Titulació requerida

Grau universitari en enginyeria informàtica

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en sistemes DEVOPS i metodologies àgils

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Imprescindible anglès nivell tècnic

Experiencia

Es valorarà experiència i certificacions relacionades amb DevOps. Es valorarà l'experiència amb metodologies àgils.

Tipus de contracte

Contracte laboral en pràctiques

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits :
No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis universitaris 
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció 
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys 
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup professional II; nivell salarial 5; 27.907,45 € bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert

Data límit CV

30/09/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC SISTEMES INFORMACIO.pdf TEC SISTEMES INFORMACIO.pdf