saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Superior Formació Tecnològica i Innovació: Projecte IT Academy

Missió del lloc de treball

Coordinar, gestionar i donar suport a la implementació, creixement i seguiment del projecte de formació tecnològica avançada IT Academy, vetllant per la consecució dels objectius estratègics i operatius definits, i garantint l'impacte i l'èxit del mateix.

La IT Academy té com a missió la capacitació de perfils professionals TIC responent a les necessitats de talent digital de l'ecosistema empresarial.

Responsablilitats

   - Dissenyar, planificar i coordinar l'execució de les activitats que es desprenguin del projecte IT Academy, així com a l'equip humà i resta d'agents de l'ecosistema que formen part del mateix.
- Fer prospecció de les empreses de l'ecosistema TIC de la ciutat que tenen necessitats de contractació de perfils tecnològics i dissenyar, planificar i coordinar la vinculació d'aquestes empreses amb la IT Academy.
- Participar en la coordinació i execució dels diferents esdeveniments de difusió, captació de talent digital i disseminació de la IT Academy.
- Contribuir a definir els indicadors i criteris d'avaluació d'impacte per assolir uns nivells de qualitat elevats, revisant i adequant els procediments de qualitat establerts per tal de garantir la millora continuada.
- Participar activament en els espais de treball en equip de la Direcció Operativa de Formació i Innovació.
- Fer l'acompanyament i seguiment de l'alumnat durant tot el procés vetllant per l'assumpció dels coneixements i competències digitals requerides.
- Entrevistar les persones que tenen interès d'entrar a la IT Academy i fer els corresponents informes que defineixin les competències digitals, motivació i aptituds d'aquestes persones.
- Elaborar tota la documentació necessària pel desenvolupament del projecte (plecs, convenis, contractacions, acords col·laboració, memòries, etc)
- Vetllar per la millora contínua de les eines de gestió del projecte aplicant tecnologia per incrementar l'eficiència del mateix.
- Fer seguiment del pla d'acció, vetllant per la consecució dels objectius, indicadors, pressupost, i elaborant les memòries periòdiques. 
- Participar i treballar conjuntament amb altres equips tècnics municipals, altres agents de l'ecosistema i en entorns de treball transversal,  amb altres àrees de Barcelona Activa

Titulació requerida

Formació Universitària grau superior, preferentment en la branca d'administració d'empreses o enginyeria.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional a nivell de Màster o postgrau  relacionada amb la innovació i/o tecnologia  i amb la gestió de projectes de formació.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà i es valorarà coneixements d'anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència en l'organització, disseny, planificació i gestió econòmica i administrativa de projectes, especialment projectes relacionats amb tecnologia i formació.

Es valorarà experiència relacional en consultories de selecció de personal IT o departaments de selecció de personal d'empreses tecnològiques.

Tipus de contracte

Obra o Servei

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Número de places: 1
- Contractació vinculada al desenvolupament d'activitats i programes susceptibles de rebre cofinançament a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de l'obra o servei.
- Durada màxima de l'obra o servei: 3 anys
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional I; Nivell Salarial 4; 37.108,17 € bruts anuals.

Data límit CV

30/08/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TECNIC IT ACADEMY.pdf TECNIC IT ACADEMY.pdf