saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a júnior de Serveis Jurídics

Missió del lloc de treball

Donar suport al desenvolupament de les activitats derivades de les tasques pròpies de la Direcció de Serveis Jurídics de Barcelona Activa

Responsablilitats

En matèria de contractació, donar suport a :
- Revisió, actualització i millora continuada dels procediments de contractació i dels models de documents com fitxes de contractació, plecs i bases reguladores, anuncis de licitació, actes, resolucions i notificacions.
- Revisió, actualització i millora continuada del conjunt de clàusules i estipulacions dels contractes d'obres, serveis, subministraments, cessions d'ús, contractes d'arrendament de mòduls.
- Tramitació dels procediments de concurrència: inici d'expedient, realització del Plec de condicions administratives, revisió de la documentació administrativa presentada pels licitadors, preparació de les actes d'obertura i valoració, revisió de les garanties presentades, preparació del document de resolució i redacció de la proposta de contracte.
- Redacció de la proposta de contractes directes de les categories obres, serveis i subministraments, de convenis amb entitats públiques i privades i redactar els contractes d'arrendament de mòduls.
- Revisió dels convenis de pràctiques en empreses dels participants en activitats de Barcelona Activa.
En matèria d'arrendament d'espais per a emprenedors/es i empreses, donar suport a :
- Instrucció i tramitació dels contractes d'arrendament, així com tots els documents jurídics del procediment (finances, finalitzacions, convenis, etc).
En matèria de propietat intel·lectual i propietat industrial, donar suport a :
- Compliment de la normativa relativa a serveis de la societat de la informació, propietat intel·lectual i industrial.
Altres assumptes:
- Donar suport en l'assessorament jurídic per assegurar el compliment de la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal.
- Atendre consultes jurídiques diverses.

Titulació requerida

Formació universitària grau superior en Dret.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del Dret administratiu o protecció de dades.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'idioma anglès

Experiencia

Es valorarà experiència a nivell de tècnic-a jurídic-a (contracte laboral o conveni de col·laboració)

Tipus de contracte

Contracte laboral en pràctiques.

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits :
No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb capacitats diferents) des de la finalització dels estudis de grau superior en Dret.
NÚMERO DE VANCANTS: 2
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció.
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos, prorrogable fins a dos anys
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup professional I; nivell salarial 5; 1.988,41 € bruts mensuals el primer any de contracte (85% salari nivell treballador equivalent.)

Data límit CV

17/06/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC JUNIOR SERVEIS JURIDICS.pdf TEC JUNIOR SERVEIS JURIDICS.pdf