saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a de Màrqueting i Comunicació Júnior

Missió del lloc de treball

Donar suport al departament, tot impulsant les accions de màrqueting i comunicació corresponents als diferents àmbits d'actuació de Barcelona Activa per tal de donar a conèixer els seus serveis a les persones i les empreses, i promocionar la ciutat com a entorn favorable per a l'activitat econòmica i el progrés social

Responsablilitats

- Fer el seguiment dels productes, projectes, d'esdeveniments i actes vinculats a les accions de màrqueting i comunicació de Barcelona Activa
- Participar en l'execució de l'estratègia global de Comunicació de Barcelona Activa incidint en els àmbits d'actuació corresponents amb l'objectiu de promoure'n el seu coneixement i impulsar  l'activitat econòmica a la ciutat
- Coordinar la conceptualització i producció de productes i projectes vinculats a les accions de màrqueting i comunicació, en diferents formats on i off line (publicacions, fulletons, audiovisuals, campanyes i anuncis, webs, newsletters, etc)
- Coordinar la conceptualització i producció d'esdeveniments i actes vinculats a les accions de màrqueting i comunicació en diferents formats (presentacions, conferències, exposicions, trobades, etc)
- Participar en accions d'empreses en col·laboració amb altres entitats municipals i externes, relacionades amb els serveis de l'empresa i la promoció econòmica de Barcelona, com fires, jornades, premis, visites institucionals, etc.

Titulació requerida

Grau Universitari en Comunicació, Màrqueting, Ciències de la Informació.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del Màrqueting o Màrqueting Digital
Es valorarà formació addicional en disseny i tractament d'imatges, gestió de projectes, o similar

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el coneixement d'altres idiomes.

Experiencia

Es valorarà haver fet pràctiques curriculars en l'àmbit del màrqueting i la comunicació (on i off line)

Tipus de contracte

Contracte laboral en pràctiques

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Requisits :
No haver realitzat cap altre contracte laboral en pràctiques en relació a la titulació demanada.
No haver superat el període de 5 anys (o 7 anys en persones amb diversitat funcional) des de la finalització dels estudis universitaris 

NÚMERO DE PLACES: 2 
INICI CONTRACTE: Finalització del procés de selecció 
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 6 mesos prorrogable fins a un màxim de 2 anys 
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup professional II; nivell salarial 5; 27.225,28 € bruts anuals pel 85% de la jornada 1r any a temps complert

Data límit CV

15/03/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TECNIC MARQUETING JUNIOR.pdf TECNIC MARQUETING JUNIOR.pdf