saltar navegació

Menú principal

Expert/a Docent en Sistemes microinformàtics i xarxes Casa d'Oficis Barris Digitals

Missió del lloc de treball

Disseny, implementació i execució del programa d'aprenentatge de l'especialitat per aconseguir l'objectiu propi del projecte.
Acompanyament del/la jove en tot el procés d'aprenentatge i d'adquisició d'habilitats, competències i hàbits de treball.

Responsablilitats

Les responsabilitats d'aquest lloc de treball són, entre d'altres, les següents:
- Participar en el disseny i temporalització del programa formatiu de l'especialitat.
- Implementació del programa d'aprenentatge de la seva especialitat.
- Proposar actuacions externes que completin i ampliïn la formació dels alumnes (visites, fires, exposicions, ponències, monogràfics, etc.).
- Coordinar i dirigir l'equip humà d'alumnes-treballadors/res de la seva especialitat.
- Dissenyar metodologies adequades a cada matèria i adaptades al col·lectiu participant amb la supervisió de la direcció.
- Controlar la qualitat dels productes i/o serveis realitzats pels alumnes-treballadors/res de la seva especialitat.
- Avaluar i col·laborar en el seguiment individualitzat dels alumnes-treballadors/res que té a càrrec seu.
- Vetllar pel bon clima laboral i satisfacció dels alumnes-treballadors/res, així com col·laborar en la proposta de possibles canals d'inserció laboral propis de l'especialitat.
- Preveure amb temps i sol·licitar el material necessari (pràctiques, pedagògic i didàctic) pel desenvolupament del programa formatiu, juntament amb la direcció de la Casa d'Oficis.
- Controlar i actualitzar l'inventari de material, recursos i eines didàctiques del mòdul.
- Realitzar les fitxes productes i altres documents adients, de les activitats que es duguin a terme dins de l'especialitat formativa.
- Informar-se, formar-se, ensenyar i seguir les normes i mesures de prevenció i salut necessàries en cada situació de treball.

Titulació requerida

Cicle formatiu de grau superior o altres estudis en relació amb l'especialitat o experiència equivalent.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en:
- Formació no reglada en l'especialitat. professional a impartir (desenvolupament d'aplicacions informàtiques, administració de sistemes, etc...).
- Coneixements de l'especialitat que ha d'impartir (Xarxes locals, administració serveis web, gestió de serveis en el sistema informàtic...).
- Formació de formadors en matèria de formació pedagògica o experiència equivalent.
Es valorarà el coneixement de l'anglès.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà.

Experiencia

Imprescindible 2 anys d'experiència en la  pròpia especialitat formativa.
- Es valorarà experiència en Formació d'aprenents en Escoles Taller/Cases d'Ofici/Tallers d'Ocupació/ Accions en sectors emergents que combinen la formació i la contractació.
- Formació d'aprenents en context productiu.
- Experiència docent
- Conducció d'equips de treball
- Col·lectiu de joves
- Treballs en equip

Tipus de contracte

Obra i Servei

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Contractació condicionada als criteris establerts pel Grup Mixt corresponent als projectes d'Accions en sectors emergents que combinen la formació i la contractació, en el marc del programa Treball als Barris, i a la concessió de l'atorgament
Nº de places: 1
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció i concessió de l'atorgament
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de l'Obra o Servei prevista a desembre 2019
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional III; nivell salarial 6; 26.229,60 € bruts anuals

Data límit CV

24/02/2019

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Expert Sistemes Microinformatics CO.pdf Expert Sistemes Microinformatics CO.pdf