saltar navegació

Menú principal

Actualitat/Novetats

Barcelona Activa estén el seu compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa

Barcelona Activa integra l'RSC en la seva estratègia de gestió amb la voluntat de consolidar-se com a referent d'un model d'ocupació i empresarial sostenible i compromès socialment.

Barcelona, 01 d'agost 2019

Barcelona Activa integra l'RSC en la seva estratègia de gestió amb la voluntat de consolidar-se com a referent d'un model d'ocupació i empresarial sostenible i compromès socialment. Per tal de treballar els valors centrals de l¿organització, aquesta política es desenvolupa en 5 grans eixos estratègics:

Bon Govern. Són els principis, normes, bones pràctiques, transparència i ètica pública que regeixen la política d'actuació de Barcelona Activa.

Persones. Igualtat, conciliació, salut, seguretat laboral, formació i un entorn de qualitat conformen els valors interns de l'organització que afavoreixen la motivació, la retenció del talent i el benestar de les persones.

Cadena de valor. Garantir la contractació de proveïdores responsables amb polítiques integradores, així com amb l'impacte social i mediambiental.

Comunitat. Honestedat i qualitat en la provisió de serveis, protecció dels col·lectius vulnerables, i transparència i diàleg amb les relacions amb aquest entorn.

Medi ambient. Compromís amb la gestió dels impactes ambientals associats a l'activitat de Barcelona Activa.

Així mateix, Barcelona Activa està adherida a diferents pactes i xarxes que impulsen la RSC (Pacte Mundial, Red Espanyola, Xàrter de la Diversitat, Xarxa Municipis LGTBI, Pacte del Temps, Fundació Factor Humà). També ha sigut reconeguda amb diversos premis i guardons per les seves bones pràctiques, com el Premi Roger Kaufman a la innovació en desenvolupament local i la Menció honorífica especial de la Fundació Alares per la bona gestió de la diversitat i la inclusió social i laboral, entre d'altres.

També ha publicat la Memòria de RSC de 2018, que a partir d'ara serà anual, on s'estableix un full de ruta a favor de la transparència, la comunicació i el compromís que Barcelona Activa té amb els seus públics. El document té com a objectiu visibilitzar la bona feina diària de totes les persones treballadores de l'entitat i es presenta la seva política en qüestions ambientals, socials, econòmiques, relatives al personal, als drets humans i a l'impacte sobre la comunitat.

Pots conèixer més sobre la política de RSC de Barcelona Activa aquí.