saltar navegació

Menú principal

Actualitat/Novetats

Projectes Integrals amb Contractació: mesures actives per sortir de l'atur

Barcelona Activa continua amb la seva tasca d'ajudar a les persones a accedir al món laboral

Barcelona Activa, 11 d'abril 2018

Barcelona Activa porta més de 30 anys donant suport a les persones en situació d'atur, a través de programes especialment dirigits a l'accés al món laboral.

Durant l'any 2018, es desplegaran diferents Projectes Integrals amb Contractació (PICs) adreçats sobretot a persones aturades majors de 40 anys, amb baix nivell formatiu, que portin un mínim de 12 mesos a l'atur i també a joves menors de 30 anys. També es dona prioritat a persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi i a dones víctimes de la violència de gènere.

Plans, Previsió i Beneficiaris dels Programes de Barcelona Activa per aquest 2018

Els Projectes Integrals amb Contractació (PICs) gestionats per Barcelona Activa durant 2018, mitjançant diferents programes, permetran la contractació de més de 950 persones en situació d'atur, residents a la ciutat de Barcelona, que desenvoluparan diferents projectes de caràcter públic i d'interès col·lectiu amb l'objectiu de millorar les competències professionals de les persones participants, alineades amb les més demandades als llocs de treball.

Aquests programes estan dividits en dos grans blocs, segons l'organisme finançador sigui l'Ajuntament de Barcelona o el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Els Projectes Integrals amb Contractació que tenim previst gestionar durant 2018 són els següents:

Programes amb finançament Ajuntament de Barcelona

Aquest programa combina accions de contractació i formació. Va adreçat a persones en situació d'atur, preferentment majors de 40 anys. Hi ha previst gestionar més de 350 places i la contractació està prevista durant el període febrer-juny 2018.

  • Col·lectius en situació irregular

Projecte adreçat a persones en situació irregular facilitant, mitjançant una oferta laboral de 12 mesos, la tramitació del permís de residència i treball. La contractació està vinculada a l'aprovació dels expedients de regularització gestionats.

Es tracta d'un programa enfocat a la contractació en projectes d'interès col·lectiu i dirigit a persones en situació d'atur, residents a l'Eix Besòs. L'accés al programa es fa per sorteig, hi ha 150 places aprovades i es preveu per juny de 2018.

Programes amb finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya

Inclou un combinat d'accions de contractació i formatives adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys; persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció i dones en situació d'atur de llarga durada o víctimes de violència de gènere. S¿han aprovat 262 places.

Combina tant accions formatives com de contractació. Es tracta d'un projecte adreçat a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació i preferentment residents als barris objecte d'intervenció. La contractació està prevista per maig 2018 i hi ha 156 places aprovades.

Aquest programa combina accions de contractació, acompanyament i formació. Es dirigeix per totes aquelles persones en situació d'atur de llarga durada. S'han aprovat 29 places i la contractació es preveu que serà efectiva al maig de 2018.

La inserció al mercat laboral es converteix en la característica més destacable d'aquests programes però la finalitat última, més enllà de la contractació vinculada als plans, és dotar les persones d'una millora competencial del seu perfil que els faciliti el retorn al món laboral.