saltar navegació

Menú principal

Notícies i Premsa/Novetats

Equitest, una eina per valorar la igualtat de gènere de la teva empresa

Posem a disposició del teixit empresarial de la ciutat un recurs 'online', gratuït i en obert per millorar la paritat entre treballadors i treballadores

Barcelona Activa, 05 d'abril 2018

Barcelona Activa i la regidoria de Feminismes i LGTBI han presentat Equitest, un recurs online que es posa a disposició del teixit empresarial de la ciutat per reforçar les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit professional.

Es tracta d'un test d'autoavaluació gratuït i en obert que consta de 25 preguntes que ajuden a detectar les mancances, bones pràctiques o problemes que tenen les empreses en matèria d'equitat de gènere.

Les organitzacions que vulguin millorar les resultats de l'avaluació podran gaudir de franc d'assessorament i formació en temes d'igualtat mitjançant el departament de Transversalitat.
Les empreses poden sol·licitar com fer un pla d'igualtat, com plantejar mesures de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe; com establir mesures específiques per canviar la bretxa salarial, la segregació horitzontal o, també, com millorar la formació, tenir processos de selecció més equitatius i aplicar la conciliació del temps laboral, personal i familiar.

Aquest assessorament personalitzat podrà ser per via telemàtica, telefònica o presencial.
D'altra banda, entre ambdues àrees del govern municipal, i en el marc del Pla de Justícia de Gènere 2017-2020, s'està treballant per promoure una ocupació sense desigualtats de gènere amb accions per a la incorporació de dones en ocupacions de sectors masculinitzats; millorant la formació en equitat de gènere al mercat de treball o impulsant les vocacions científicotecnològiques, sobretot, entre les noies.

Exemple d'això és el programa La marina dona Empenta o el de Vocacions científiques i tecnològiques, que s¿ha desenvolupat al Parc Tecnològic.

Disposar d'un bon model en igualtat és clau per poder optar a contractes públics i licitacions municipals, una manera més de fomentar la contractació pública responsable.