saltar navegació

Menú principal

Actualitat/Novetats

El model de suport a l'emprenedoria inclusiva de Barcelona Activa rep el reconeixement de la Comissió Europea

El model queda inclòs en el programa URBACT, de reconeixement i suport a les bones pràctiques en l'àmbit del desenvolupament urbà sostenible.

Barcelona Activa, 11 de desembre 2017

La Comissió Europea, a través del seu programa URBACT, reconeix les bones pràctiques en l'àmbit del desenvolupament urbà sostenible. Un dels projectes que han rebut aquest reconeixement és el model inclusiu de suport a les persones emprenedores de Barcelona Activa.

Aquest model pretén disminuir les barreres d'accés i ampliar les oportunitats a qualsevol persona que vulgui tirar endavant un projecte empresarial, des de la creença que el desenvolupament social i econòmic ha d'assegurar l'apoderament de la ciutadania com a via per garantir l'autonomia i el desenvolupament personal.

Es tracta d'un model de caràcter universal, ja que és obert a totes les persones-; mixt -en tant que combina els serveis i les eines presencials amb un ventall d'eines online-; integrat -perquè s'adapta a les necessitats i la disponibilitat de les persones emprenedories per millorar-ne les oportunitats en el mercat laboral- i fet a mida -perquè incideix en les persones amb especials dificultats per emprendre, com joves, més grans de 45 anys i dones.

En conjunt, des del 2004, els serveis i programes de suport a l'emprenedoria de Barcelona Activa han atès 14.307 persones (52% dones), i s'han acompanyat intensivament en el camí cap a la creació d'empresa un total de 2.556 nous projectes empresarials, 817 dels quals a través dels denominats programes a mida.

Al programa Urbact s'han presentat 300 sol·licituds de cinc àmbits temàtics: economia, inclusió, desenvolupament urbà integrat, governança i medi ambient.

També n'ha resultat reconegut el projecte presentat per Drets Socials-Habitatge: Servei d'intervenció i mediació en situacions de pèrdua i/o ocupació d'habitatge (SIPHO).