saltar navegació

Menú principal

Avís legal i Privacitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Barcelona Activa.

Nota legal

Barcelona Activa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s'hi ofereixen. 

Així, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades dels continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Barcelona Activa o del titular dels mateixos. 

Barcelona Activa declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d'informar sobre un tema concret. 

Barcelona Activa s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s'accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l'usuari. 

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Política de privacitat

Amb motiu de l'entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les seves dades personals per part de Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona, que pot consultar al següent enllaç.