saltar navegació

Menú principal

Inici » Perfil de contractant

Perfil del contractant

Informació sobre licitacions i nou sistema de facturació digital

Consulta en aquest espai l'estat de les licitacion obertes i adjudicades, així com l'estat de les teves factures amb el nou sistema de facturació digital.