Publicador de continguts

null Barcelona acompanya més de 15.000 joves en la recerca de feina

Foto de família de la trobada de la Taula d'Ocupació Juvenil

Barcelona acompanya més de 15.000 joves en la recerca de feina

La Taula d'Ocupació Juvenil fa balanç del pla dissenyat per respondre a la greu situació laboral i econòmica del jovent de la ciutat, agreujada per la pandèmia

Barcelona, 10 de març 2022

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Barcelona Activa, continua treballant en el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-23. Una iniciativa per facilitar la incorporació de les persones joves de la ciutat al mercat laboral. La precarietat del mercat laboral juvenil prèvia a la pandèmia ja representava un factor determinant per les persones a l’hora de trobar feina. 

El pla, que es va començar a impulsar l’any 2020, ha comptat amb un pressupost de 12,9 milions d’euros i té com a objectiu donar suport al talent juvenil de Barcelona i disminuir l’atur de les persones joves en edat de treballar. Una fita que es desenvolupa a través de 4 àmbits d’actuació com: assessorament, orientació i acompanyament; capacitació i formació; foment de la contractació digna, l’emprenedoria i manteniment de l’activitat; i atenció a joves en situacions de vulnerabilitat. 

Segons les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, la taxa d’atur en les persones entre 16 i 24 anys ha passat del 43,2% al 22,3%, disminuint l’atur en un 48,4%. Barcelona Activa ha acompanyat al llarg a 15.324 persones menors de 30 anys durant el 2021, joves en situació de desocupació a la ciutat que patien la crisi econòmica derivada per la pandèmia. A més, en aquest període l’atur juvenil a la ciutat es va reduir un 54,4%, fins als actuals 6.773 joves. 

Si vols més informació sobre el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-2023, pots consultar aquest enllaç.