Publicador de continguts

null Barcelona Activa reconeix l'esforç i la capacitat d’adaptació de l'equip de professionals docents davant la covid-19 amb una gala d'homenatge

Trobada equip de formació de Barcelona Activa

Barcelona Activa reconeix l'esforç i la capacitat d’adaptació de l'equip de professionals docents davant la covid-19 amb una gala d'homenatge

Des de l'inici de la pandèmia, s'han organitzat un total de 6.000 accions formatives en aules virtuals, que han comptat amb prop de 100.000 participacions.

Barcelona, 29 d’abr. 2021

Un any després de l’inici de la pandèmia, Barcelona Activa ha organitzat una trobada d’homenatge i agraïment a tot l’equip de personal expert docent pel seu esforç, flexibilitat, creativitat i capacitat d’adaptació davant la crisi sanitària que, de manera sobtada, va obligar a tancar les aules de tota la xarxa d’equipaments.

La ràpida i eficient resposta dels docents, adaptant tant els equips tècnics com les seves eines d’ensenyament amb un nou model virtual ha quedat demostrat amb les dades presentades durant l’acte. Des del 26 de març de 2020, s’han desenvolupat un total de 6.000 aules virtuals, amb prop de 100.000 participants, i que han consistit en unes 30.000 hores de formació.

Les formacions, a més, aproven amb bona nota segons les persones usuàries i aconsegueixen una valoració mitjana del 8,63. Destaca la participació de les dones, que representen el 62% del públic assistent en general. Concretament, les activitats formatives es desenvolupen en quatre grans blocs:

  • Formació tecnològica: ha comptat amb 14.237 participants, amb una elevada presència de dones (65%), persones de 41 a 54 anys (47%) i un perfil majoritari amb estudis universitaris (70%).

  • Formació d’empresa i emprenedoria: en aquestes sessions han participat 3.771 persones, amb una incursió notable de les persones d’entre 25 i 40 anys (48%).

  • Accions d’orientació, recerca de feina i mercat de treball: s’han format 6.834 persones, és on destaca més la participació de les dones (71%), i el 47% de les persones es trobaven en situació d’atur.

  • Formació professionalitzadora (Reskilling): ha tingut una participació de 2.273 persones, sobretot dins l’interval d’edat d’entre 41 i 54 anys (46%) i les persones en situació d’atur (62%).

Totes aquestes àrees són rellevants per millorar les habilitats i coneixements de la ciutadania i facilitar el seu accés a noves oportunitats laborals, tal com ha exposat el director general de Barcelona Activa, Félix Ortega: “Volem impulsar escenaris perquè les persones disposin d'oportunitats per desenvolupar el seu projecte vital. Necessitem que tothom tingui la possibilitat de formar-se i orientar-se”.

A través dels cursos, programes i activitats que s’ofereixen des de Barcelona Activa, les persones poden desenvolupar habilitats i ampliar coneixements segons la seva necessitat: trobar feina, emprendre o impulsar un negoci i millorar les competències tecnològiques.

Si vols més informació sobre l’oferta formativa de Barcelona Activa, consulta el següent enllaç.