saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Transparència

Coneix Barcelona Activa

Distribució de l'organització i recursos humans

En aquest apartat et donem a coneixer quin és l'organigrama de Barcelona Activa, quins són els recursos humans de que disposa i la retribució salarial de les diferents categories professionals.

Informació provisional. Pàgina en curs de construcció.

  • Organigrama. Organigrama general de Barcelona Activa

  • Política de Qualitat. Missió, valors i línies estratègiques d'actuació de Barcelona Activa

  • Retribucions salarials equip directiu. Informació sobre els salaris bruts anuals comparats 2016 / 2015

  • Retribucions salarials. Graella de retribucions salarials per categoria

  • Ralació de llocs de treball. Relació de llocs de treball per categoria professional

  • Pla de formació. Aquest Pla de Formació s'ha elaborat a partir de l'avaluació de les necessitats formatives de les diferents direccions executives, operatives i corporatives de Barcelona Activa.

  • Protocol d'assetjament. Protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament en els casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball

  • Dictamen salari mínim. Dictamen per a la fixació d'un salari mínim de ciutat i la seva aplicació a tots els treballadors municipals

  • Comptes anuals 2016. Presentació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016

  • Obtenció del Certificat ISO 9001-2015. Certificat de compliment dels requisits de la norma ISO 9001-2015

Bases de convocatòria per proveir un lloc de director/a gerent de la Fundació BCN Formació Professional