saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Qui som» Iniciativa emprenedora

Línies d'activitat/Iniciativa emprenedora

Suport a la creació d’empreses de qualitat i amb sentit de futur.

Cada cop són més les persones que amb idees de negoci s'adrecen a Barcelona Activa per obtenir respostes a les seves necessitats. La iniciativa emprenedora és un bé social, un intangible que és motor d'activitat, innovació i ocupació. Per aquest motiu cal estimular la iniciativa emprenedora i facilitar les eines que permetin transformar les idees de negoci en empreses reals i amb sentit de futur. 

Barcelona Activa acompanya cada any més de 1.000 projectes empresarials i posa a l'abast dels emprenedors i les emprenedores un ampli ventall de serveis i productes per fer realitat les seves idees de negoci. 

Des del Centre per a la Iniciativa Emprenedora s'acompanyen les persones emprendores mitjançant una metodologia mixta d'acompanyament presencial i virtual que es complementa amb un amplia oferta d'activitats de formació. Entre el 50 i el 60% dels projectes empresarials que des de Barcelona Activa s'acompanyen es converteixen en empresa al cap d'un any tot generant una mitja de 2'4 nous llocs de treball. 

Per accedir a aquests serveis només cal trucar al 901 55 11 55 o accedir directament al Centre per a la Iniciativa Emprenedora, l'equipament de referència en el suport a persones emprenedores que posa a disposició dels emprenedors i les emprendores assessorament expert, interactius multimèdia, activitats de coneiement i continguts on line per emprendre en condicions. 


  • Suport a la creació d’empreses de qualitat i amb sentit de futur

Centre per a la iniciativa emprenedora. Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona. Tel. 901 55 11 55.  Com arribar.