saltar navegació

Menú principal

Inici » Què és Barcelona Activa» Qui som» Innovació socioeconòmica

Línies d'activitat/Innovació Socioeconòmica

Promoció i enfortiment de les iniciatives econòmiques de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària

Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives econòmiques de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària (cooperatives, tercer sector, associacions, economies col·laboratives del procomú, economies comunitàries...) de la ciutat, incidint en un canvi de paradigma respecte al model econòmic imperant.  Tenim la voluntat de difondre altres models econòmics i de sensibilitzar la ciutadania, les empreses i les entitats per contribuir a la generació de canvis en les pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi des de la perspectiva de la innovació socioeconòmica.   

Ho fem a través de diferents eixos:   

1. Acompanyament i Formació: Oferta de diferents programes, activitats i accions de formació, acompanyament i assessorament per l'àmbit de l'Economia Social i Solidària. Tenim programes a mida de foment de l'emprenedoria social i col·lectiva i d'enfortiment d'empreses de l'àmbit (gestió, planificació estratègica, comunicació, viabilitat financera....) . Posem, també, a disposició de les iniciatives i persones interessades una formació estable en Altres Economies.    

2. Territori i Acció Comunitària: Diagnosi, foment i enfortiment  de les iniciatives d'Economia Social i Solidària als barris i districtes.    

3. Contractació Pública Socialment Responsable: Foment de la contractació pública socialment i ambientalment responsable. Impulsem, també, la implementació d'Estratègies de Responsabilitat Social Empresarial.    

4. Accions per l'impuls i l'acompanyament de l'Economia Col·laborativa Procomú i les Economies Comunitàries a Barcelona.   

5. Col·lectius vulnerables: Impuls de projectes socioeconòmics cooperatius com a model d'intervenció dirigit a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i laboral (Projectes pilot: Alencop i  Venda i Comerç).   

A més, estem dissenyant un equipament de referència per a la Innovació Socioeconòmica a la ciutat, on podrem desenvolupar una bona part de la nostra activitat i donar cabuda a activitats organitzades per entitats de l'Economia Social i Solidària (obertura prevista novembre 2018).

Informa't aquí de les nostres activitats i serveis actuals.