saltar navegació

Menú principal

Línies d'activitat/Empreses

Per facilitar el futur d'empreses de recent creació tot generant xarxes de cooperació i contribuint al seu creixement

Promoure el creixement de noves empreses innovadores és una de les principals prioritats que es fixa Barcelona Activa en sintonia amb l'estratègia Europea d'esdevenir la societat del coneixement més competitiva del món. 

Avui, però, una de les principals amenaces que es detecten per al futur econòmic de Barcelona és la necessitat de que les noves empreses innovadores que neixen o s'instal·len a la ciutat puguin convertir-se en empreses competitives amb posicionament global, cosa que revertirà en més i millor ocupació per a la ciutat.

En definitiva, necessitem empreses que creixin. Empreses que des de l'àmbit local projectin a l'àmbit global. Empreses que aspirin a mercats globals. Empreses que atraguin talent innovador al nostre país. Empreses que liderin sectors i projectes amb projecció internacional. Empreses que competeixin en els principals mercats i amb les grans firmes consolidades. Aquest és el repte que es planteja Barcelona Activa a través de la línia de consolidació de noves empreses i les seves iniciatives per al creixement empresarial.

Les activitats de Barcelona Activa per al creixement i la consolidació empresarial es basen en els entorns innovadors per a la instal.lació d'empreses (viver d'empresesParc Tecnològic), el programa de mentors (on professionals de reconegut prestigi cedeixen temps per acompanyar en el seu creixement empreses de recent creació), i els programes de creixement (accions de formació per al creixement empresarial)


  • Facilitar el futur d'empreses de recent creació tot generant xarxes de cooperació i contribuint al seu creixement

Viver d'Empreses Glòries. Llacuna 162-164. 08018. Tel. 93 401 96 66. Com arribar.

Parc Tecnològic Barcelona Nord. Marie Curie, s/n. 08042 Barcelona. Tel. 93 291 77 77. Com arribar.