saltar navegació

Menú principal

Qui som

Seu central de Barcelona Activa

Barcelona Activa impulsa el desenvolupament econòmic de Barcelona i la seva Àrea metropolitana des de fa 30 anys

Barcelona Activa és l'organització responsable d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant l'ocupació, promovent l'emprenedoria i donant suport a les empreses des de la visió de l'economia plural. 

L'objectiu de Barcelona Activa és impulsar l'activitat econòmica de la ciutat, potenciant l'apoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris per assolir un model just de desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l'economia plural, especialment l'Economia Social i Solidària. 

L'activitat de Barcelona Activa es realitza al voltant dels següents valors: 

Igualtat d'oportunitats i progrés social, per tal de d'un model just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació, avançant cap a l'apoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris. Acompanyem la ciutadania durant tot el procés de recerca de feina.
Cooperació dins l'organització i amb d'altres.  Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, fomentant l'excel·lència, la transversalitat, la participació i desenvolupant el talent.   

Economia al servei de les persones: social i sostenible.  Facilitació de l'economia plural, potenciant l'Economia Social i Solidària, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social. Creació d'un model de desenvolupament econòmic just a partir de posar en valor l'ESS, amb una Barcelona Activa present al territori que arribi a més sectors socials.
Esperit de servei públic, i ètica professional i personal. Caminar cap a una major coordinació de l'ecosistema públic-privat-comunitari, incorporant la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i externes de Barcelona Activa.   

Barcelona Activa centra la seva activitat en diferents línies estratègiques: 

1. Proximitat a les necessitats del territori i de les persones, les empreses i altres actors econòmics i socials amb una mirada innovadora i de reequilibri territorial.
2. Especialització dels serveis i programes per a la seva adaptació a la diversitat de la ciutat: col·lectius, sectors i territoris. 
3. Transversalitat de la prioritat de l'ocupació. 
4. Facilitació de l'economia plural, potenciant l'Economia Social i Solidària, l'emprenedoria col·lectiva i la innovació social. 
5. Facilitació de projectes vitals-professionals mitjançant serveis integrats. 
6. Facilitació per tal que les empreses evolucionin cap a models d'alt retorn social i ambiental.
7. Definició, ordenació i coordinació de l'ecosistema públic-privat-comunitari. 
8. Millora del benestar, la professionalització de les persones treballadores, fomentant l'excel·lència, la transversalitat, la participació i el desenvolupament del talent.
9. Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i externes. 
10. Incorporació de la missió, estratègies i objectius integralment per part de la plantilla i transversalment a les diferents àrees i serveis.