saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Projecte europeu DSISCALE

Missió del lloc de treball

En relació amb el Projecte DSISCALE co-finançat per la Unió Europea :
Coordinar i executar el projecte DSISCALE que té per objectiu donar suport al creixement i l'escalatge de les comunitats relacionades amb la Innovació Social Digital a Europa, i a on Barcelona Activa, a través de la Direcció d'Innovació Digital, participa a varies línies de treball: gestió del projecte, dinamització de la comunitat així com comunicació i disseminació.

Responsablilitats

En relació amb el Projecte DSISCALE co-finançat per la Unió Europea:
Coordinar i executar el projecte DSISCALE que té per objectiu donar suport al creixement i l'escalatge de les comunitats relacionades amb la Innovació Social Digital, i a on Barcelona Activa, a través de la Direcció d'Innovació Digital, participa a varies línies de treball:
- Coordinar totes les tasques de gestió del projecte. Preparar la documentació i ser l'interlocutor amb els diferents socis. Assistir a reunions presencials i virtuals amb els diferents socis europeus del projecte, tant locals com transnacionals.
- Dinamitzar la comunitat de projectes d'innovació, per impulsar el treball en xarxa, impulsar nous projectes i fer seguiment dels que hi ha en marxa.
- Coordinar i executar les accions de promoció i difusió del projecte, locals i internacionals, així com la comunicació del projecte, sobretot a nivell digital. Principalment:
o Elaboració de materials i continguts de suport per a la comunicació
o Fer presentacions en diferents entorns públics i privats.
o Manteniment i actualització dels continguts del web.
o Organització d'esdeveniments i actes
- Seguiment pressupostari i suport a la contractació d'estudis específics.
- Seguiment de quadre de comandament/indicadors.
- Coordinar l'execució i seguiment del pla de treball del projecte mencionat, desenvolupant tasques de coordinació local, comunicació i difusió, disseny de metodologies, organització integral d'esdeveniments vinculats al projecte, gestió d'agendes, preparació de documentació del projecte, en el què Barcelona Activa participa en qualitat de soci.
- Mantenir un nivell adequat de relació amb els diferents socis del projectes, institucions de la Unió Europea, entitats líders del projectes i amb les entitats finançadores, pel que fa la justificació i d'activitat i execució del projecte
- Elaboració d'informes de seguiment financer i d'activitats, per garantir la correcta justificació de les accions derivades del projecte. Coordinació permanent amb la Direcció de Recursos Econòmics de Barcelona Activa.

Titulació requerida

Grau universitari, preferentment en la branca d¿enginyeries o altres llicenciatures tècniques, així com Ciències Econòmiques o ADE.

Formació addicional

Es valorarà positivament formació específica, màsters i postgraus en l'àrea de la gestió i direcció d'empreses, així com formació relacionada amb la gestió de projectes europeus i polítiques públiques, i amb la comunicació i coordinació d'esdeveniments.
Imprescindible un domini de les eines d'ofimàtica.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català, castellà, anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes de foment d'innovació tecnològica o empresarial, a l'àmbit públic o privat.
Es valorarà:
- Coneixement i experiència sobre innovació oberta, metodologia de clústers, dinamització de sectors econòmics i/o comunitats
- Coneixements en desenvolupament local i gestió municipal.
- Experiència en gestió de la comunicació i esdeveniments.
- Col·laboració en projectes multi institucionals i en xarxa.
- Experiència en gestió de projectes europeus o internacionals
- Experiència en avaluació de propostes de projecte.

Tipus de contracte

Obra o servei a temps parcial (25 hores setmanals)

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Vinculat a l'atorgament del Projecte DSISCALE co-finançat per la Unió Europea
INICI CONTRACTE: Finalització procés de selecció
FINALITZACIÓ CONTRACTE: A la finalització de l'obra o servei. Durada vinculada al projecte  DSISCALE, prevista fins juny 2019.
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional I; Nivell salarial 4; 23.718,91 € bruts anuals (salari equivalent per jornada de 25 hores setmanals)

Data límit CV

11/03/2018

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Tecnic projecte DSISCALE.pdf Tecnic projecte DSISCALE.pdf